Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Žáci získají tento rok finanční podporu na školní obědy od MŠMT i MPSV

13. 01. 2024 - Aneta Havránková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) aktivně přispívají k podpoře školního stravování žáků na základních školách, a to zejména těch, jejichž rodiny se ocitly v obtížné finanční situaci. Oba resorty spolupracují na poskytování finančních prostředků, avšak s rozdílnými zaměřeními a prioritami.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již několik let vyhlašuje výzvy na podporu neziskových organizací, které pracují s rodinami v nepříznivé finanční situaci. Výzva, která v loňském roce disponovala částkou 100 milionů korun, byla nakonec vrácena na původních 60 milionů korun. "Neziskové organizace tuto částku nedokázaly plně využít, což vedlo k návratu k původní alokaci. I přes plánované krácení financí v rámci konsolidačního balíčku zůstala částka zachována," vysvětluje Jan Mareš, vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže.

Na druhé straně MPSV financuje bezplatné školní stravování prostřednictvím projektu "Obědy do škol". Evropský operační program Zaměstnanost plus poskytuje jednotlivým krajům prostředky, které následně směřují do škol na podporu stravování dětí. Pro aktuální a následující školní rok bylo vyčleněno celkem 300 milionů korun.

Projekt je navržen tak, aby zahrnul co nejvíce rodin

Podmínky pro účast v projektu Obědy do škol jsou stanoveny tak, aby zahrnovaly co největší počet potřebných rodin. Rodiče dětí mohou získat podporu, pokud splňují alespoň jednu z několika kritérií, včetně příjmu dávek hmotné nouze, pěstounské péče a probíhající exekuce nebo insolvence.

Legislativa umožňuje školám snížit nebo zcela odpustit úhradu za stravování dětí v případě, že jejich rodiny nesplňují finanční kritéria. Financování těchto nákladů mohou zajišťovat buď kraje s podporou MPSV, nebo neziskové organizace přes výzvu MŠMT.

S ohledem na ukončení současného operačního programu EU, z něhož je financován program MPSV Obědy do škol, se počítá s nastavením systémové podpory školního stravování pro znevýhodněné děti. O podobě této podpory budou jednat oba ministři příslušných resortů. Cílem je vytvořit administrativně jednodušší a efektivnější systém podpory, který zajistí kvalitní stravování pro všechny žáky bez ohledu na jejich finanční situaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram