Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Vzdělávací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení

07. 10. 2023 - Kryštof Jiřík

Kritické myšlení je schopnost aktivně a kriticky analyzovat a vyhodnocovat informace za účelem posouzení informací, zdrojů a argumentů a vyvození nezávislého závěru na základě dostupných důkazů. Ovládat toto umění je nezbytností pro každodenní život, zejména v době informačního přetížení a post-faktické společnosti. Jak však takovou schopnost vyučovat? Kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení se právě tímto zabývá.

„Tento vzdělávací program přináší učitelům na všech stupních vzdělávání konkrétní praktické metody, techniky a strategie sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní systém velmi snadno použitelný přímo ve škole. Program sám neklade důraz na pedagogické, psychologické či literární teoretické poznatky, přestože je na jejich základu postaven, ale zdůrazňuje přímé prožití učebních činností a jejich následnou analýzu,“ stojí na internetových stránkách programu.

Kurz pracuje s takzvaným třífázovým cyklem učení. Podle toho stojí samostatnost a zvídavost žáků n třech pilířích. Za prvé musí umět slovy vyjádřit co si myslí, co ví, ale také co naopak neví. Tomuto bodu se říká evokace. Za druhé si musí uvědomit význam těch informací, tedy být schopen nějakým způsobem reagovat na případnou konfrontaci. A za třetí je nutné umět si z této konfrontace něco odnést a nechat se obohatit, tedy schopnost reflexe.

Na základě osvojení si této pedagogické techniky mohou učitelé žáky vést nejen k prohloubení kritického myšlení, ale také ke schopnosti vést dialog. Důraz zároveň kladou na praktické prožití probírané látky, což žákům pomůže lépe pochopit o, čem se dialog vlastně vede a skrze osobní prožitek tak sami najít argumenty pro případnou diskusi v dané problematice.

Jak to vzniklo?

„Program RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) neboli Čtením a psaním ke kritickému myšlení byl vyvinut v USA a mezinárodně spuštěn v roce 1997. Program vyvinulo Consorcium for Democratic Pedagogy, jehož členy jsou University of Northern Iowa, Hobart and William Smith Colleges, Orava Association – Projekt Orava, International Reading Association (IRA). Podpora mířila zejména do zemí střední a východní Evropy, které se stále vyrovnávaly s dopady mnoha let nesvobody v komunistickém režimu. Cílem programu bylo a je rozvíjet demokracii a občanskou společnost, a to prostřednictvím rozvoje kritického myšlení. Právě to bylo a je v dobách nesvobody potlačováno nejvíc,“ stojí na stránkách projektu.

V Česku program funguje od roku 2000, kdy Hana Košťálová a Ondřej Jasenblas založili občanské sdružení Kritické myšlení, které od té doby pečuje o rozvoj programu v České republice a slouží jako koordinační centrum RWCT. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram