Rádi byste změnili své dějepisné hodiny na atraktivní historickou dílnu? Chcete, aby vaši žáci lépe chápali souvislosti nedávné historie se současností? Zapojte se do pilotního projektu ministerstva školství Dějepis+. Ministerstvo školství díky němu plánuje vylepšit výuku dějin 20. století. 

V rámci něj vzniknou komunity učitelů dějepisu vedené lokálními koordinátory. Ti budou sdílet své zkušenosti s inovativní výukou moderních dějin a pokud se tento způsob výuky osvědčí, ministerstvo školství bude v takových inovacích pokračovat i v budoucnu. Organizačně a odborně projekt zaštiťuje Národní pedagogický institut ČR a Ústav pro studium totalitních režimů.

„Projekt je primárně zaměřen na výuku na 2. stupni základních škol. Jedná se o pilotní projekt, který má ověřit možnosti podpory lokálních komunit učitelů. Pokud se tento model osvědčí, budeme usilovat o jeho aplikaci i v jiných oblastech, než jsou moderní dějiny, tak, aby všichni učitelé měli příležitost zapojit se v lokálních komunitách, ať už budou pracovat na sobě nebo pomáhat ostatním kolegům se zlepšovat,“ říká ministr školství Robert Plaga.

V současnosti Národní pedagogický institut realizuje nábor učitelů a koordinátorů učících se komunit. Projekt je plánován na následující dva školní roky. Zaměří se na učitele coby klíčové aktéry výuky. Ti by měli vytvořit učící se komunitu společně s kolegy z nejbližšího okolí a na pravidelných setkáních sdílet své zkušenosti se zaváděním inovací ve výuce dějin 20. století. Spolu s regionálním koordinátorem pak budou společně připravovat a vyhodnocovat výukové lekce. K dispozici budou mít soubor vzdělávacích materiálů a zaškolení do online aplikace HistoryLab.cz.

Registrace je otevřená do 31. května 2021 pro koordinátory a učitele. Přihlášky pro školy jako instituce budou zasílány na základě zapojení konkrétních koordinátorů/učitelů ze škol.