Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Univerzita Karlova se umístila mezi 200 nejudržitelnějšími univerzitami na světě

11. 12. 2023 - Vincenc Novák

Na počátku prosince vyšel nejnovější žebříček "QS World University Rankings: Sustainability", který se věnuje udržitelnému rozvoji. Univerzita Karlova se umístila na 172. místě 1403 hodnocených univerzit. V evropském srovnání obsadila 75. místo z 493 hodnocených vysokých škol.

Hodnocení přínosu univerzit k řešení výzev trvale udržitelného rozvoje se letos konalo podruhé. Oproti předchozímu ročníku vedle hodnocení vlivu na životní prostředí a společenského dopadu přibyla nová kategorie zaměřená na správu. Právě v tomto pilíři dosáhla Univerzita Karlova nejlepšího hodnocení.

Pro univerzitu je řešení výzev trvale udržitelného rozvoje jednou z prioritních oblastí, hned vedle špičkové vědy a výuky. Univerzita Karlova se věnuje udržitelnému rozvoji i za náročných podmínek, kdy například oblast energetického hospodaření významně ovlivňuje rozlehlost instituce a její působení ve stovkách budov, často památkově chráněných.

V roce 2022 univerzita přijala "Strategii udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy: Na cestě k udržitelnosti 2030", jež představuje cíle do roku 2030. Současně se škola pustila do implementace Akčního plánu, který se mimo jiné věnuje vytvoření funkčního systému koordinátorek a koordinátorů udržitelného rozvoje z fakult, aktualizaci vnitřních předpisů v souladu se Strategií, zahájení aktivit s cílem snižování environmentální stopy a dosažení udržitelného provozu a správy univerzity či posílení tématu udržitelného rozvoje ve vzdělávání, vědecké a výzkumné činnosti.

Rovné příležitosti

Žebříček je zaměřen také na oblast rovných příležitostí. Od roku 2022 univerzita implementuje plán rovných příležitostí, pravidelně zasedá také Rada pro rovné příležitosti, která funguje jako poradní orgán rektorky. Nově byla ustanovena také funkce univerzitní ombudsosoby a je vytvářen systém fakultních ombudsosob. Univerzita se dále věnuje zajištění sociálního bezpečí, slaďování rodinného a pracovního života, genderové dimenzi ve výzkumu či kariérnímu rozvoji, a je aktivně zapojena v rámci uskupení Coimbra Group, 4EU+ či CE7 a podílí se tak na celkové politice rovnosti a diverzity v evropském akademickém světě.

Vedení univerzity očekává, že kroky, které v poslední době podniklo, se v budoucnu odrazí v jejím postavení v mezinárodních srovnáních.

Zdroj: Univerzita Karlova

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram