Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Univerzita Karlova je národním i mezinárodním lídrem nového konceptu mikrocertifikátů

14. 12. 2023 - Aneta Havránková

Univerzita Karlova se stala průkopníkem v novém trendu v oblasti vzdělávání – mikrocertifikátech. Tyto nové osvědčení umožní studentům pohodlně spravovat svá vzdělávací portfolia a získat elektronická potvrzení o absolvování kurzů, která rozšiřují jejich znalosti a dovednosti i mimo klasický rámec vysokoškolského studia. S implementací tohoto inovativního konceptu se otevírá cesta ke snadnějšímu uznání těchto certifikátů nejen v České republice, ale i v celoevropském akademickém prostředí a na pracovním trhu.

Projekt mikrocertifikátů, který iniciovala Evropská komise, nabývá významu i na českých vysokých školách. V rámci Národního plánu obnovy, který je řízen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se všech 26 veřejných vysokých škol v České republice zapojuje do moderního způsobu potvrzování absolvování programů celoživotního vzdělávání.

Univerzita Karlova se stala dějištěm mezinárodní konference "Mikrocertifikáty v českém vysokoškolském prostředí", která se konala ve středu 6. prosince. Tato událost přivedla zástupce vysokých škol a zaměstnavatelů k diskusi o budoucnosti vzdělávání a jeho role v udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.

"Potřeba moderního celoživotního vzdělávání a dlouhodobě konkurenceschopní absolventi jsou pro českou ekonomiku zásadní. Věříme, že tento způsob vzdělávání udrží naše absolventy vysoce konkurenceschopné na pracovním trhu," zdůraznila význam mikrocertifikátů pro moderní společnost rektorka Univerzity Karlovy, Milena Králíčková.

V čem spočívá princip mikrocertifikátů?

Princip mikrocertifikátů spočívá v osvědčování krátkých, často jednosemestrálních kurzů, zaměřených na přenositelnost dovedností. Tyto kurzy jsou interdisciplinární, průřezové a často vedené v cizím nebo vícejazyčném prostředí, s důrazem na aktuální trendy v různých odvětvích, včetně energetiky, kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence.

Univerzita Karlova již nyní nabízí několik pilotních kurzů, které budou zakončeny vydáním mikrocertifikátů po dokončení implementace konceptu v polovině roku 2024. Tyto kurzy poskytují nové znalosti v oblasti efektivní komunikace ve státní správě, prevence rizikového chování a specializovaného překladatelství právních textů.

V budoucnu bude vzdělání osvědčené mikrocertifikátem snadněji uznatelné po celé Evropě. Absolventi budou moci elektronicky doložit své kompetence prostřednictvím platformy Europass, což zlepší jejich šance na trhu práce. Každý absolvent bude mít exkluzivní přístup ke své databázi mikrocertifikátů a elektronicky sdílet své portfolio s zaměstnavateli a institucemi podle svého uvážení. Univerzita Karlova tak ukazuje cestu k modernímu a efektivnímu vzdělávání, které reflektuje potřeby trhu práce a podporuje udržitelný rozvoj znalostní ekonomiky v České republice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram