Cookie Consent by Free Privacy Policy website

UK podpořila dostupnost zdravotní péče pro své studenty

08. 04. 2024 - Aneta Havránková

V historickém spojení pro zlepšení zdravotní péče studentů podepsala Univerzita Karlova memorandum o spolupráci s předním poskytovatelem zdravotní péče AGEL a. s. Tato dohoda zavazuje obě strany k úzké spolupráci v oblasti podpory základní zdravotní péče pro studenty UK.

Podle dohody se Univerzita Karlova zavázala poskytovat studentům informace o zdravotnických zařízeních společnosti AGEL. To znamená, že studenti, kteří mají svého praktického lékaře či stomatologa mimo Prahu či Plzeň, budou mít přístup k informacím o dostupných službách i v místě svého studia.

Rektorka Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., uvedla: „Tato spolupráce podtrhuje naši vážnost k zdraví a pohodě našich studentů. Je to skvělý příklad toho, jak mohou akademické instituce posilovat podporu svých studentů a jak se mohou cítit dobře v akademickém prostředí.

Firma AGEL slíbila uvolnit místa pro poskytování lékařské péče studentům Univerzity Karlovy, zejména v ordinacích všeobecného praktického lékaře v Praze a Plzni (pro pojištěnce i pro ty, kteří mají nepravidelnou péči). Navíc nabídne kapacity stomatologické ambulance v Praze. Tato kapacita bude dále rozšiřována v souladu s aktuálními možnostmi společnosti AGEL.

Pro AGEL jako největšího poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě, při vědomí společenské odpovědnosti za kvalitní zdravotní péči, je ctí podílet se na zajištění této péče studentům největšího centra vzdělanosti v České republice – Univerzity Karlovy. Naši lékaři budou s vedením univerzity spolupracovat na koordinaci této péče a věříme, že ji zajistíme v kvalitě, která odpovídá očekáváním našich i zahraničních studentů,” doplnila místopředsedkyně představenstva AGEL MUDr. Marie Marsová, MBA, LL.M.

AGEL a.s., jako přední soukromý poskytovatel zdravotní péče ve střední Evropě, v současné době spravuje rozsáhlou síť zdravotnických zařízení v České a Slovenské republice. Jejich portfolio zahrnuje 30 nemocnic, 9 poliklinik a více než 15 specializovaných zdravotnických center, která pokrývají širokou škálu lékařských potřeb. Kromě toho disponují vlastní sítí laboratoří, lékáren a dopravní zdravotní službou, což umožňuje komplexní péči pacientům v rámci jedné organizace. S více než 16000 zaměstnanci AGEL a.s. nejen poskytuje kvalitní zdravotní péči, ale také aktivně přispívá k rozvoji komunity a vzdělávání v oblasti zdravotnictví prostřednictvím své Nadace AGEL, která poskytuje pomoc potřebným a podporuje humanitární iniciativy.

Prostřednictvím spolupráce s univerzitami a pořádáním odborných konferencí AGEL a.s. aktivně přispívá k vzdělávání a rozvoji dalších generací lékařů a odborné veřejnosti. Tato iniciativa nejen posiluje odbornou způsobilost a znalosti v oblasti zdravotnictví, ale také podporuje inovace a pokroky ve zdravotní péči, což přispívá ke zvyšování standardu lékařských služeb poskytovaných v rámci celého regionu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram