Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Učím o klimatu

10. 11. 2022 - Redakce

Klimatická změna je neúprosný fakt, který zásadně ovlivňuje budoucnost dnešních mladých lidí. Vzdělávání jim pomůže situaci nejen pochopit, ale také ukáže, jak se zapojit do jejího řešení. Aby byl náš svět udržitelnější a zdravější.

Celkem sedm organizací spojilo své síly a připravilo vzdělávací portál pro učitele, metodiky a další vzdělavatele, kteří se ve výuce chtějí věnovat tématu změny klimatu. Na stránce www.ucimoklimatu.cz najdou bezplatně k dispozici více než třicet lekcí do výuky, metodickou podporu, publikace a další materiály.

Příprava portálu trvala více než rok, ten nyní nahradí dosavadní pilotní verzi webové stránky. „Naším cílem bylo vytvořit jedno centrální místo pro učitele, lektory i studenty, kteří se chtějí věnovat ve výuce tématu změny klimatu. Najdou na něm k okamžitému využití většinu aktuálních a ověřených materiálů z našich seminářů a kurzů. Z nedávných výzkumů vyplývá, že 71 procent lidí v ČR si uvědomuje, že změna klimatu má zásadní dopad na život u nás a většina dospívajících ji považuje za největší globální hrozbu, o které se ve škole příliš nedozvídají. Reagujeme proto na potřeby vzdělavatelů i mladých lidí a poskytujeme podporu, aby téma získalo ve výuce patřičný prostor. Vzdělávat o změně klimatu považujeme za zásadní součást řešení této výzvy,“ vysvětluje Veronika Endrštová, koordinátorka a metodička globálního vzdělávání ve společnosti Člověk v tísni, která vede proces tvorby portálu.

Učitelé mohou na webové stránce vyhledávat materiály podle různých kritérií, jako jsou například věk žáků, vyučovací předmět, téma nebo časový rozsah aktivity. „Na webové stránce Učím o klimatu nyní učitelé najdou lekce, které pomohou přiblížit žákům základní jevy spojené se změnami klimatu, jakými jsou například skleníkový efekt nebo vliv emisí CO2 na atmosféru. Jsou zde ale i lekce zaměřené na to jak příčiny a dopady změny klimatu
prakticky řešit v konkrétních místech, kde žáci žijí, a také společenskovědní témata jako jsou klimatická spravedlnost, greenwashing nebo možnosti zmírňování změny klimatu,“ popisuje současný obsah portálu pro učitele jeho administrátor Jakub Opršal ze Střediska ekologické výchovy SEVER.

Na portálu prozatím převažují vypracované lekce do hodin, postupně budou přibývat i popisy rozsáhlejších projektů, infografiky nebo filmy. V sekci Jak učit návštěvníci portálu najdou metodické minimum, tipy na ověřené zdroje a ucelené metodické publikace. V sekci O nás získají učitelé nabídku dlouhodobých programů, do kterých se mohou zapojit s celou třídou, či školou.

Tvorba vzdělávacího portálu Učím o klimatu byla financována z programu DEAR Evropské komise v rámci evropského projektu 1Planet4All a z prostředků Státního fondu životního prostředí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram