Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Studium ve Francii jednoduše a přehledně

30. 06. 2022 - Vincenc Novák

Rádi byste studovali vysokou školu v zahraničí? Co takhle zkusit Francii? Zdejší školy nabízejí velmi širokou nabídku studijních programů a místa pro velký počet zájemců o studium z jiných zemí. Mezi školami v Česku a ve Francii je rozdíl v tom, že ty francouzské nabízejí i profesní orientaci studia, což znamená, že studenti mohou při studiu rovnou využít své znalosti v praxi, což pro ně znamená nesmírnou výhodu při pozdějším vstupu do pracovního života.

Na školách ve Francii studuje velké množství zahraničních studentů - asi deset procent. To znamená, že kromě francouzštiny český student uplatní i jiné cizí jazyky. Systém francouzského vysokého školství je podobný tomu českému. Střední škola je zde ukončena obdobou české maturity - tzv. “baccalauréatem”, zkráceně “bac”. Jedná se o státní diplom, jenž absolventovi umožňuje vstup na vysokou školu.

Prvním stupněm vysokoškolského studia je bakalář, francouzsky “licence”. Bakalářské studium trvá ve Francii tři roky. Navazuje na něj magistr, francouzsky “master”. Obdobně jako v Česku trvá dva roky, společně s licence pět let. Doktorát ve francii trvá společně s předchozími stupni osm let.

Vysokoškolské instituce se ve Francii dělí na pět typů. Jedná se o univerzity, vysoké školy (tzv. Grandes écoles), specializované školy a instituty, vysoké školy umění a užitého umění a státní vysoké školy architektury.

Univerzity jsou financovány ze státního rozpočtu a studuje na nich 75 % zahraničních studentů. Mohou se na ně přihlásit uchazeči, jenž úspěšně složili maturitní zkoušku. Nacházejí se prakticky po celé Francii a pokrývají veškeré oblasti vzdělávání či výzkumu.

Grandes écoles jsou specializovanými vzdělávacími institucemi, jenž nabízejí vysokou úroveň odborné přípravy. Výběr studentů probíhá pouze na základě přijímacího řízení a některé z těchto škol umožňují studium až po dokončení předchozího vysokoškolského vzdělání. Školy tohoto typu vznikaly v 18. století a jejich účelem bylo vyškolení státních zaměstnanců v různých oborech.

Specializovaných škol a institutů najdeme ve Francii téměř 3 000 a nabízejí vzdělávání v různých specifických oborech, mezi něž patří kupř. zdravotnictví, audiovizuální oblast, komunikace, žurnalistika, móda a design, agronomie či politologie.

Dalším typem škol jsou již zmiňované vysoké školy umění a užitého umění, jenž spadají přímo pod francouzské Ministerstvo kultury. V celé zemi jich nalezneme asi 50. Nejznámnější z nich jsou Boulle, Olivier de Serres, Duperré a Estienne.

Státní vysoké školy architektury jsou sítí 20 škol, jež spravuje stát. Lze na nich studovat bakalářské, magisterské i doktorské programy. Nejjednodušší možností, jak studovat vysokou školu ve Francii, je evropský stipendijní výměnný program Erasmus. Student může být zapsán na VŠ v Česku a zároveň strávit
jeden či více semestrů ve Francii. Některé české vysoké školy mají také s těmi francouzskými uzavřeny smlouvy, jenž zahrnují určitý počet semestrů studia ve Francii. Na francouzsko-českých studijních programech lze získat diplom, jenž je uznávaný v obou státech.

Studenti ze zemí Evropské unie mohou ve Francii také bez omezení při studiu pracovat. Občané ze zemí mimo EU musí mít povolení k pobytu kategorie “student”. Minimální mzda ve Francii činí 9,88 eur na hodinu, v čistém se jedná o částku 7,61 eur. Studenti mohou pracovat také přímo na univerzitách. Náplní práce jsou většinou činnosti odpovídající prostředí univerzity. Jedná se kupř. o péči o nově příchozí studenty, doučování či asistenci postiženým studentům. Práce je časově omezena s ohledem na studium. Některé studijní programy mají ve svých podmínkách absolvování povinné stáže.

Na veřejných univerzitách a vysokých školách ve Francii se platí školné, jenž je však jedno z nejnižších na světě. Podstatnou část nákladů na studium nese pro domácí i zahraniční studenty stát. V roce 2018/19 činilo školné na bakalářských studijních programech 170 eur ročně, na magisterských 243 eur a 380 eur na doktorských programech.
Více informací o studiu ve Francii se můžete dozvědět na tomto webu.

Autor/ka fotografie: Matt Hardy: https://www.pexels.com/cs-cz/foto/mesto-silnice-ulice-krajina-2272939/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram