Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Středoevropské skautské jamboree se po 25 letech vrací do Prahy

23. 09. 2021 - Magistrát hl.m. Prahy

Začátkem září pražští radní schválili Memorandu o vzájemné spolupráci při organizaci Central European Jamboree 2022 mezi hlavním městem Prahou a organizací Junák – český skaut. Dnes se uskutečnilo jeho slavnostní podepsání za účasti primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba, radního hl. m. Prahy pro oblast školství a sportu Víta Šimrala, starosty městské části Praha 7 Jana Čižinského a starosty Junáka – českého skauta Josefa Výprachtického. Svým podpisem obě strany potvrdily svůj zájem spolupracovat a podílet se na přípravě jamboree. Akce se uskuteční od 2. do 12. srpna 2022 v areálu Výstaviště Praha v Holešovicích.

Central European Jamboree, neboli Středoevropské jamboree, je mezinárodní skautská akce zemí Visegrádské čtyřky (V4), tj. České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, konající se každé dva roky v jedné z pořadatelských zemí. Pravidelně se však akce účastní skauti z celé Evropy. Akce je určena pro skauty a skautky ve věku 14 až 17 let.

„Skauting vychovává děti a mládež v duchu hodnot, které jsou univerzálně platné a neměnné – v duchu hodnot, o které se můžeme opřít v každé době. Skautské hnutí má také nezpochybnitelné zásluhy při vzniku republiky, při boji proti fašismu, a nakonec i v boji proti komunistické diktatuře. A skvělou práci dělají skautky a skauti i teď – pomáhali během pandemie a nabádají děti a mládež k aktivnímu trávení volného času. Za to všechno jim patří obdiv a vděk,” řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

První setkání skautů a skautek ze střední Evropy se v Praze uskutečnilo už v roce 1931 na stejném místě jako dnes. Kvůli společenské situaci způsobenou druhou světovou válkou a nástupem komunistického režimu, který skautské hnutí potlačil, nemohly být akce pořádány.

„Tradice středoevropských jamboree byla obnovena až v roce 1997. Mám na něj jako tehdejší účastník úžasné vzpomínky, tehdy jsme s tisíci skauty tábořili u koupaliště Džbán. Jsem rád, že se jamboree po 25 letech do Prahy vrací a že se také vrací tam, kde to v roce 1931 všechno začalo,” uvedl pražský radní pro oblast školství a sportu Vít Šimral.

„Mezinárodní setkání jako je Středoevropské jamboree je pro skautky a skauty příležitostí poznat novou zemi, vyzkoušet si řadu pestrých aktivit, ale také při hrách i práci vytvářet přátelství překonávající hranice. Uvědomí si, že jsou součástí velké celosvětové skautské rodiny, která sdílí podobné hodnoty. Skauting tu funguje jako společná řeč, která usnadňuje vzájemné poznávání a překonávání rozdílností. V hlavním městě Praze máme silného partnera, bez něhož by organizace podobně velké události byla jen těžko představitelná," uvedl starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický.

Mezi hlavní cíle Středoevropského jamboree patří rozvoj mladých lidí, a to například zajištěním kvalitního programu, možností poznat Prahu, komunikací v cizím jazyce, dále využití mezinárodního rozměru akce jako je poznání jiných kultur a akce chce také vyzdvihnout téma udržitelnosti.

Fotografie: zdroj facebook praha.eu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram