Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Školy v Praze 6 a Praze 8 budou od září pokračovat v intenzivních kurzech pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Praha je podpoří částkou přes 700 tisíc korun

30. 08. 2021 - Magistrát hl.m. Prahy

Radou hl. m. Prahy byl dnes schválen tisk na poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy městské části Praha 6 a městské části Praha 8 na pokračování intenzivních kurzů výuky českého jazyka pro žáky základních škol s odlišným mateřským jazykem. Celkem se jedná o částku 732 tisíc korun, kdy každá ze zmíněných městských částí obdrží částku 366 tisíc korun na období od 1. září do 31. prosince 2021.

Podle pražského radního pro oblast školství Víta Šimrala je záměrem tohoto výukového kurzu hlavně poskytnout žákům, kteří jsou bez základní znalosti českého jazyka, dostatečnou výuku k tomu, aby se mohli rychle a efektivně začlenit do českého vzdělávání. „Z důvodu neznalosti jazyka se zpočátku takřka nemohou vůbec účastnit školní výuky a zároveň často ve škole selhávají, což právě intenzivní kurzy češtiny dokážou rychle změnit,” uvedl.

Realizace prvního kurzu probíhá již od září 2018 v Základní škole Marjánka v Praze 6 a od září 2019 byl kurz otevřen i v Základní a mateřské škole Lyčkovo náměstí v Praze 8. 

„Už z prvního roku kurzu v ZŠ Marjánka vyplynulo, že není možné v jedné skupině vzdělávat žáky s různou úrovní jazykových kompetencí. Přístup k žákům s odlišným mateřským jazykem vyžadoval natolik odlišné výukové strategie, že nebylo možné skloubit efektivně jejich výuku ani při použití velmi individualizovaného přístupu. Na základě tohoto poznatku byla cílová skupina rozdělena mezi dvě uvedené školy, aby zajistily výuku psaní a čtení v českém jazyce právě pro ty děti, které to neovládají. Takové kurzy jsou pro nás klíčové, aby Praha i nadále byla městem, které dokáže rychle integrovat žáky přicházející ze zahraničí,” doplnil radní Vít Šimral.

Výuka českého jazyka probíhá dopoledne 4 hodiny denně v délce rozpětí 3 až 5 měsíců, místo výuky v kmenové škole. Naplněnost kurzu je kolem 10 žáků, kdy kurzem může projít přibližně 30 žáků za rok. V prvním pololetí 2021 byly kurzy realizovány distančně, formou online výuky. Od září se předpokládá, že bude postupováno podle aktuálních vládních opatření proti šíření nemoci covid-19.

Přestože ke dni 1. září 2021 vejde v platnost nová vyhláška č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/200 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, která nastavuje mimo jiné nový systém financování a realizace jazykové přípravy pro cizince, budou intenzivní kurzy českého jazyka jako druhého jazyka na dotčených školách nadále financovány z rozpočtu hl. m. Prahy, neboť se jedná o intenzivní a specifickou přípravu žáků s odlišným mateřským jazykem.

Photo by Christina Morillo from Pexels

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram