Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Školy mají možnost se do 10. září přihlásit k dobrovolnému zjišťování výsledků žáků

07. 09. 2021 - Pražský inovační institut

Děti se po prázdninách vrátily do škol v režimu prezenčního vzdělávání. V tomto období mají jejich učitelé možnost včas rozpoznat případné nedostatky ve znalostech a dovednostech jejich žáků, které vznikly v souvislosti s distanční výukou. Do pátku 10. září proto mají ředitelé škol možnost přihlásit svoji školu k dobrovolnému zjišťování studijních výsledků žáků. Tuto akci připravila Česká školní inspekce (ČSI) pro základní školy a víceletá gymnázia.

Ty tak mají možnost dobrovolné účasti na procesu ověřování výsledků žáků na úrovni 5., 7. a 9. ročníků základních škol, s obsahovým zaměřením na český jazyk, matematiku a anglický jazyk. Konkrétní výběr ročníků i vzdělávacích oborů zůstává na řediteli školy, bude možné realizovat testování ve všech uvedených ročnících a vzdělávacích oborech, nebo si zvolit jen některý z ročníků či vzdělávacích oborů.

Cílem zjišťování je poskytnout školám relevantní a objektivní zpětnou vazbu, jak si stojí jejich žáci po období dlouhé distanční výuky za poslední dva školní roky. Sesbírané informace mohou být jak důležitou zpětnou vazbou pro žáky a jejich zákonné zástupce, ale také významným hodnotícím nástrojem pro školy (vlastní hodnocení efektivity vzdělávání). Výsledky testování budou k dispozici pouze konkrétní škole, nikdo jiný k nim přístup mít nebude. Cílem není využití výsledků testování pro externí hodnocení škol, ale výhradně pro podporu vzdělávání v nich.

Česká školní inspekce následně poskytne školám podrobnější metodický komentář k obsahu testů s doporučeními, jak s výslednými hodnotami znalostí a dovedností žáků ve vybraných vzdělávacích oborech pracovat dále ve výuce.

Kromě tohoto zjišťování mohou také školy využít další z diagnostických nástrojů České školní inspekce, kterým jsou různě zaměřené testové úlohy umístněné v inspekčním systému elektronického testování InspIS SET, díky kterým může škola získat dílčí porovnání v jednotlivých vzdělávacích oborech či oblastech a v jednotlivých ročnících, zcela podle výběru a uvážení ředitele školy nebo i autonomně prostřednictvím využití testů ze strany jednotlivých učitelů. Využití systému InspIS SET v modulu školního testování je zcela zdarma a získané výsledky má k dispozici pouze daná škola pro svou další pedagogickou práci.

Pokud se škola navíc přihlásí také do dobrovolného zjišťování výsledků, získá od ČŠI rozšiřující reporty v systému InspIS DATA, které poskytnou porovnání výsledků školy se skupinami dalších škol obdobných charakteristik.

Školy mohou svůj zájem nahlásit prostřednictvím systému InspIS HELPDESK do pátku 10. září 2021. Všem školám, které o účast projevily či dodatečně ještě projeví zájem, budou všechny relevantní informace a pokyny k samotné realizaci zaslány v týdnu od 13. 9. 2021.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram