Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský zveřejňuje výsledky hodnocení výzvy Špičkový výzkum

07. 11. 2023 - Šimon Hauser

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) oznámil výsledky hodnocení výzvy Špičkový výzkum, což představuje značný impuls pro český výzkum a vědu. Alokace této výzvy byla významně navýšena o 4,2 miliardy korun a umožní tak podporu dalších 11 excelentních projektů nad rámec 15 již podpořených projektů. Tato investice podle očekávání posílí postavení České republiky v evropském výzkumném prostoru a zvýší konkurenceschopnost českých výzkumných organizací.

Výzva Špičkový výzkum byla jednou z nejvýznamnějších iniciativ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Původně nabízela alokaci ve výši 8 miliard korun, ale vzhledem k vysoké kvalitě předložených žádostí a v návaznosti na přezkumy řídicího orgánu byla tato částka zvýšena na 12,2 miliardy korun. Toto maximální možné navýšení bylo provedeno s ohledem na dostupné zdroje a cíle Operačního programu Jan Amos Komenský.

Celkem 26 excelentních výzkumných projektů bylo vybráno k financování. Tyto projekty pokrývají širokou škálu oblastí, od výzkumu nových materiálů pro kvantové počítače a medicínu po včasnou detekci a prevenci rakoviny. Projekty se také zaměří na posílení odolnosti společnosti vůči konfliktům a krizovým situacím a na rozvoj nanotechnologií v energetice a medicíně.

Mezi projekty, které obdržely financování patří unikátní výzkum nových materiálů na Západočeské univerzitě v Plzni, projekt zaměřený na záchranu životů prostřednictvím výzkumu v oblasti včasné detekce a prevence rakoviny na Masarykově onkologickém ústavu, a výzkum nanotechnologií v energetice a medicíně na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Více informací o výzvě Špičkový výzkum a podpořených projektech najdete na webových stránkách Operačního programu Jan Amos Komenský v sekci výzvy. Úspěšní žadatelé budou kontaktováni ohledně dalšího postupu vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace.

Operační program Jan Amos Komenský je víceletým tematickým programem financovaným ze strukturálních fondů Evropské unie. Program má celkovou finanční alokaci 84 miliard Kč, z čehož 41 miliard je určeno na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 26 miliard na regionální školství. Tento program hraje klíčovou roli v podpoře inovace a výzkumu v České republice a přispívá k jejímu rozvoji.

Zdroj: Operační program Jan Amos Komenský

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram