Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport jednala o digitálních dovednostech a duševním zdraví mládeže

02. 12. 2023 - Aneta Havránková


Dne 23. a 24. listopadu se v Bruselu konalo plenární zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport, kde ministři a ministryně členských států Evropské unie intenzivně diskutovali a rozhodovali o klíčových otázkách týkajících se těchto oblastí.

První den jednání byl věnován agendě vzdělávání a mládeže. Rada jednomyslně schválila opatření zaměřená na posílení evropských hodnot a demokratického občanství prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy. Zvláštní pozornost byla věnována podpoře digitálních dovedností, přičemž byly přijaty doporučení týkající se klíčových faktorů umožňujících úspěšné digitální vzdělávání. Diskuse rovněž zahrnovala téma přilákání ženských talentů do oblastí vědy, techniky, inženýrství, umění a matematiky (STEAM obory), s důrazem na potřebu eliminace genderových nerovností.

Řešilo se i duševní zdraví

V oblasti mládeže se pozornost zaměřila na duševní zdraví. Rada jednomyslně schválila opatření k podpoře komplexního přístupu k duševnímu zdraví mladých lidí v EU, reagující na výzvy a rizika spojená se společenskou polarizací a politickou nespokojeností. Ministři a ministryně také přijali závěry o podpoře mainstreamingu mládeže v rozhodovacích procesech politik v EU, s cílem začlenit otázky mládeže do veřejných politik na evropské úrovni.

Videohry, sport i rovnost pohlaví

Druhý den zasedání byl věnován agendě kultury a sportu. V oblasti kultury Rada schválila opatření na posílení kulturního rozměru odvětví videoher v Evropě, s důrazem na ochranu mladistvých, evropskou identitu a diverzitu. V oblasti sportu byly přijaty závěry o ženách a rovnosti v této oblasti, přičemž diskuse se soustředila na bezpečné prostředí ve sportu, ochranu integrity osob a prevenci nenávistných projevů. Delegace České republiky pak představila České Budějovice jako budoucí Evropské hlavní město kultury v roce 2028.

Celkově bylo zasedání charakterizováno jednomyslným schválením opatření, která směřují k podpoře evropských hodnot, demokracie, digitálních dovedností, duševního zdraví mládeže, kulturního odvětví videoher a rovnosti a bezpečnosti ve sportu. Tato opatření reflektují dlouhodobý záměr přizpůsobit systémy vzdělávání a odborné přípravy členských států výzvám digitálního věku a podporovat inkluzivní a rovnoprávné prostředí v rámci Evropské unie.

Zdroj: Euroskop

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram