Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Proběhla první akce dobrovolnického centra Univerzity Karlovy

20. 04. 2023 - Aneta Havránková

Není to tak dlouho, kdy Univerzita Karlova v Praze založila Dobrovolnické centrum, které se zaměřuje na podporu občanských aktivit studentů a akademické obce. Centrum je výsledkem nadšení a zkušeností studentů i zaměstnanců univerzity, kteří se v posledních letech aktivně zapojovali do dobrovolnických činností. Třináctého dubna centrum uspořádalo první veřejnou aktivitu a podílelo se na celorepublikové jarní úklidové iniciativě Ukliďme Česko.

První veřejnou aktivitou je centra bylo zapojení se do celorepublikové jarní úklidové iniciativy Ukliďme Česko. Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci, která probíhá po celý rok na území České republiky i mimo ní.. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Akce se uskutečnila ve čtvrtek 13. 4. 2023 od 15 hodin v Praze na Albertově a zúčastnili se ji studující, pedagogové i širší akademicka obec.

Zakladatelé dobrovolnické centra zastávají názor, že dobrovolnictví studentů není jen výraz občanské participace, ale představuje i důležitou součást profesního a osobního růstu. Studenti a zaměstnanci univerzity , kteří centrum založili, již dlouhodobě pomáhají v nejrůznějších sektorech. Doktorand Jan Konečný z Přírodovědecké fakulty UK pomáhá člověku na invalidním vozíku s nákupy, krmením andulek a dostáváním se do bytu. Karolína Mikysková z Filozofické fakulty UK pak pravidelně dochází do onkologického centra a povídá si s pacienty.

„Vznik Dobrovolnického centra Univerzity Karlovy byl motivován zkušenostmi z období pandemie covidu-19 a počátku války na Ukrajině, kdy se studující sami obraceli na představitele univerzity s tím, jak mohou prostřednictvím dobrovolnické činnosti pomoci. Právě institucionální dobrovolnické centrum tak univerzitě umožní komplexně podporovat studující i zaměstnance v jejich občanské aktivitě a efektivně naplňovat třetí roli univerzity jak v krizových situacích, tak i v běžném režimu. Současně by centrum mělo studujícím a zaměstnancům nabízet prostřednictvím kvalitní nabídky dobrovolnických činností rozvoj neoborových kompetencí uplatnitelných na trhu práce,“ uvedla PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D., členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj.

Centrum kromě dobrovolnické činnosti zprostředkovává také evidenci dobrovolníků a dobrovolnických příležitostí u partnerských neziskových organizací. Dále má za cíl udržovat dobrovolnickou komunitu uvnitř univerzity a v případě potřeby ji aktivizovat. Tímto přispívá k obrazu univerzity jako prospěšné organizace, která využívá svého odborného know-how a potenciálu k zlepšení kvality života společnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram