Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Příklady slovní zpětné vazby z dílny Učitelské platformy

12. 01. 2021 - Pražský inovační institut

Vzhledem k nestandardnímu průběhu školního roku vyzvalo ministerstvo školství učitele, aby první pololetí ukončili místo známek slovní zpětnou vazbou. Učitelská platforma proto pro inspiraci zveřejnila přehled různých druhů slovních hodnocení, které lze kombinovat s tradičním známkováním. Tyto příklady zveřejnilo na svém portálu i ministerstvo školství a rozeslalo je do škol.

Na začátku tohoto týdne rozeslalo ministerstvo školství do datových schránek škol příklady slovní zpětné vazby, které vytvořili pedagogové Učitelské platformy. Učitelé ostatních škol tak v metodice najdou řadu doporučení k blížícímu se pololetnímu hodnocení. Pololetní vysvědčení se letos uskuteční v situaci, kdy kvůli opakovanému uzavření škol většina žáků absolvovala převážnou část pololetí různými formami distanční výuky. Proto ministerstvo v metodice učitelům doporučuje, aby kvůli nedostatku výstupů a známek hodnotili žáky slovně nebo kombinací známky a slovní zpětné vazby. Žáci by vzhledem k nezvyklému průběhu výuky neměli být hodnoceni jen za plnění běžných školních výstupů, ale například i za to, jak byli aktivní při distanční výuce, jak si dokázali osvojit digitální kompetence nebo jak při distanční výuce pomáhali svým spolužákům.

„Hodnotíme kladně, že ministerstvo nic nepřikazuje, ale jen doporučuje a dává školám velkou volnost, jakou formu hodnocení si zvolí. Přestože si mnoho učitelů postupy slovního a formativního hodnocení teprve osvojuje, je ve využívaných formách hodnocení mezi jednotlivými školami stále velmi velký rozdíl,“ komentuje metodiku Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy. Podle ní řada škol však zřejmě zůstane u klasického známkování i v tomto pololetí. Tato forma učitelům i rodičům totiž dlouhodobě nejvíce vyhovuje. Vytvoření správného slovního hodnocení je taktéž komplexní činnost, která má svá pravidla a metodiku, se kterou se učitelé teprve seznamují. Slovní hodnocení je taktéž mnohem časově náročnější nežli běžné známkování.

Učitelská platforma se přesto rozhodli připravit podpůrný materiál pro ty, kteří budou chtít  v pololetí slovní hodnocení využít. Čtyřiadvacetistránkový souhrn přináší ukázky 12 druhů slovní zpětné vazby, které vznikly na školách z různých částí republiky. Materiál obsahuje širokou škálu – od průběžných hodnocení na čtvrtletí přes slovní hodnocení na vysvědčení až po osobní dopisy, které učitelé píšou svým žákům jako doplněk k oficiálnímu vysvědčení v pololetí či na konci školního roku.

„Napsat kvalitní slovní hodnocení není jednoduché. Vydávat ho za příklad dobré praxe je pak ještě náročnější. Materiál, který jsme se rozhodli v rámci Učitelské platformy zpracovat a nabídnout jako inspiraci, vznikl proto, abychom se od sebe v této náročné disciplíně dokázali učit,“ uvádí autorka souhrnu Pavlína Loňková. 

Podle dat České školní inspekce z roku 2018 využívalo k hodnocení pouze známky 52 procent českých základních škol, pouze 6,5 procent škol hodnotilo jen slovně. Ostatní školy využívaly kombinaci obou forem nebo jiné způsoby hodnocení.

Celý materiál Slovní zpětná vazba nejen na vysvědčení (Učitelská platforma, 2020) je ve formátu PDF ke stažení ZDE.

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.

Zdroj: https://www.msmt.cz/priklady-slovni-zpetne-vazby-z-dilny-ucitelske-platformy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram