Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Praha startuje druhý ročník inovačního maratonu #NakopniPrahu

11. 12. 2020 - Pražský inovační institut

Primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib spustil druhý ročník Pražského inovačního maratonu, který má za cíl zlepšit život občanů v metropoli. Soutěž nápadů v oblasti městského „hackingu“ je určena všem, kteří během následujících čtyř měsíců představí řešení některé z pražských výzev. Nejlepší projekty budou finančně oceněny a získají pomoc s realizací nápadu. Projekt #NakopniPrahu se inspiruje moderními inovačními postupy, které uplatňují světové metropole i soukromé společnosti.

Cílem Pražského inovačního maratonu je vymyslet a rozvinout projekty, které pomocí technologií nebo inovativních řešení zlepší život Pražanů, a mohou se rychle zrealizovat. Projekt je inspirován konceptem tzv. hackathonů, kde mladí inovátoři během jednoho až dvou dnů vyvinou aplikaci nebo naleznou inovativním řešení problému. Městské inovace vyžadují často komplexní a relativně náročná řešení, proto naše akce potrvá 4 měsíce. Během nich budou přihlášené týmy pod vedením mentorů pracovat na prototypu svého řešení či služby pro město. Přihlásit se mohou 2 až 5 členné týmy, které si zvolí jednu z tematických výzev uvedených níže.

Druhý ročník projektu #NakopniPrahu navazuje na loňskou úspěšnou akci, do které se nám přihlásilo 42 týmů. Vyhrál projektSuperhero Senior, který podporuje sociální vazby a intelektuální činnost seniorů,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib. „Výzvy letošního ročníku reagují na aktuální situaci v hlavním městě, jako je zdraví obyvatel, doprava či turistika. Věříme, že podobně jako loni se nám přihlásí zajímavé projekty, které konkrétním způsobem přispějí k zlepšení kvality života Pražanů,“ dodává primátor Zdeněk Hřib.

I městská společnost OICT se této jedinečné akce opět účastní. „Rok 2020 s sebou přinesl celou řadu výzev spojených zejména s epidemií. Osobně jsem velice zvědav, zda a jakým způsobem se tato nová situace promítne i do projektů, které se letošního ročníku účastní. V každém případě jsme připraveni ty nejúspěšnější projekty ve spolupráci s hlavním městem Prahou dále rozvíjet,“dodává Matej Šandor, místopředseda představenstva OICT, který se jako mentor a porotce Nakopni Prahu účastnil.

Výzvy pro inovátory:

  1. Zdraví – projekty, které mají zlepšit zdravotnictví nebo urgentní medicínu na území hlavního města Prahy.
  2. Životní prostředí – řešení, jak pečovat o městskou zeleň, jak efektivně nakládat s tzv. šedou vodou, komunitní pěstování potravin nebo jak využít zeleň pro posílení duševního zdraví obyvatel naší metropole.
  3. Energetika – projekty, které sníží energetickou náročnost budov v hlavním městě, optimalizují jejich energetické křivky či pomohouušetřit energii v městských budovách, jako jsou úřady nebo školy.
  4. Bezpečnost/doprava – chytré aplikace, které pomohou zlepšit dopravní situaci v Praze, jako například hlášení dopravních přestupků strážníkům Městské policie, chytré semafory, zjednodušení parkovacích zón apod. 
  5. Komunity – projekty, které vytváří a posilují sousedské a komunitní vztahy.
  6. Udržitelný turismus/kultura – řešení, která pomohou s aktuální situací v pohostinství, hotelnictví nebo v kultuře, koncepty pro virtuální turistiku nebo pro nové digitální umělecké formy.
  7. Vzdělávání/školství – projekty, které pomohou učitelům a žákům s online výukou, jako např. monitoring, vyhodnocování výuky apod.
  8. Data – řešení navrhující městu využití obrovských dat, které generuje.

Zájemci o účast v Pražském inovačním maratonu mohou své projekty přihlašovat do konce ledna 2020.

Nalejvárna a networking, během níž se účastníci sejdou v pražském CAMPu s mentory z magistrátu a dalšími odborníky se uskuteční 12. února.

Vybrané týmy představí své nápady 9. dubna na semifinále. Poté budou za pomoci mentorů a odborníků pracovat na prototypu řešení, které odprezentují 21. května na slavnostním finále. Vítězná řešení získají finanční podporu v celkové výši 100 000 Kč a pomoc s realizací vzniklého nápadu.

Podrobné informace a časový harmonogram soutěže naleznete na www.nakopniprahu.cz.

O projektu #NakopniPrahu

Pražský inovační maraton Vol. II #NakopniPrahu je veřejná soutěž pro týmy inovátorů, jejichž úkolem je vymyslet a v detailu rozpracovat návrh řešení vybraných osmi výzev pro zlepšení života v Praze. Maraton byl zahájen 30. listopadu 2020 a vyhlášení vítězných projektů určených k realizaci se uskuteční v květnu 2021. Pořadatelé maratonu, kterými jsou Magistrát hlavního města Prahy aOperátor ICT a. s., organizací pověřili společnost Insane Business Ideas s.r.o. Více informací najdete na www.nakopniprahu.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram