Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Praha dokončila nový akční plán rozvoje svého školství

31. 10. 2023 - Šimon Hauser

Hlavní město dokončilo důležný dokument, který uzavírá společné plánování a strategické kroky ve středním a vyšším odborném školství v metropolitní oblasti. Tento nový plán, známý jako "Metropolitní Aktivní Plán III" pro Prahu (MAP III Praha) byl vypracován za účelem redukce rozdílů mezi žáky, posílení pedagogické komunity a zlepšení kvality vzdělání.

Během téměř dvouletého procesu tvorby se zapojilo více než sto odborníků ze státních i nevládních organizací. Dokument přináší několik osvědčených postupů, které mohou školy využít jako inspiraci. Hlavní město se tak přidalo k dalším regionům v České republice, které již implementují podobné inovativní plány.

Do tvorby se zapojili i studenti

„V médiích se často objevuje otázka kapacit škol. Vzhledem k demografii Prahy a Středočeského kraje je nutné kapacity navyšovat. Na co se ale někdy zapomíná, je kvalita škol. Je velmi důležité, abychom učili to, co žáci budou v životě potřebovat a výuka odpovídala moderním trendům. Právě proto jsem rád, že se podařilo připravit KAP III,” říká radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sportu Antonín Klecanda.

Metropolitní Aktivní Plán III pro Prahu vznikl v rámci evropského projektu OP VVV pod vedením Prahy ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii). Do tvorby dokumentu se zapojili zástupci vedení škol, pedagogové a studenti. Tento projekt se zaměřuje především na rozvoj středních a vyšších odborných škol a konzervatoří v metropolitní oblasti s ohledem na celkový vzdělávací systém a socioekonomickou situaci v metropoli.

„Velmi si cením ekosystému pracovních skupin a týmové práce, která kolem dokumentu vznikla. Jsem si jist, že se přenese i do jeho realizace. Výsledný dokument zachycuje reálné potřeby Prahy v oblasti vzdělávání ve světle nových trendů a výzev a my tak víme, co dělat, aby naše děti byly spokojené, odolné a úspěšné,“ doplňuje ředitel Pražského inovačního institutu Tomáš Lapáček.

Vyšší gramotnost

Strategie MAP III se soustředí na osm hlavních témat, která mají potenciál přinést inovace do pražského vzdělání. Tato témata zahrnují rozvoj podnikavosti a kreativity, polytechnické vzdělávání, spolupráci škol s zaměstnavateli, kariérové poradenství, podporu čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoj potenciálu každého žáka, účast ve volném čase a podporu pedagogických dovedností a kompetencí pracovníků ve vzdělávání.

„V první řadě jsem opravdu rád, že se nám společnými silami povedlo plán dokončit. Dokument vychází z reálné situace škol, a přitom má ambice vzdělávání v Praze dále rozvíjet a zvyšovat jeho kvalitu,” dodává manažer projektu KAP III Praha Petr Nečina.

Podpora učitelů i snižování nerovností

MAP III také poskytuje podporu učitelům, ředitelům a dalším pracovníkům ve vzdělávání, zdůrazňuje důležitost digitálních dovedností, snaží se snižovat nerovnosti v přístupu ke vzdělání a zdůrazňuje potřebu větší spolupráce mezi jednotlivými školami. Plán stanovuje cíle a činnosti na základě analýzy současného stavu pražského vzdělání a odlišuje se tak od předchozích dokumentů.

Plán se zakládá na strategických dokumentech jak na národní úrovni (Strategie 2030+ a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019-2023), tak na místní úrovni (Dlouhodobý záměr hlavního města Prahy 2020-2024) a dalších odborných materiálech. Tento dokument navazuje na předchozí plány a analýzy týkající se vzdělání v Praze.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram