Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Národní pedagogický institut otevřel veřejnou konzultaci ohledně revize RVP

17. 05. 2024 - Michaela Kratochvílová

Národní pedagogický institut předložil výsledky práce odborných pracovních skupin, které se věnovaly revizi Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro předškolní a základní vzdělávání, k veřejné konzultaci. Tento proces, otevřený od 2. dubna do 31. května 2024, je klíčovou součástí tvorby revize, přestože není formálně součástí schvalovacího procesu, který proběhne po předání finálního dokumentu ministerstvu školství v září tohoto roku.

Připravovaná reforma RVP přinese změny, které ovlivní nejen pedagogy a žáky, ale celou společnost. Hlavním cílem revize je poskytnout školám jasný rámec vzdělávání, který připraví děti na život v moderním světě. Důležitou součástí tvorby dokumentu je získání zpětné vazby od rodičů, pedagogů a odborné veřejnosti.

Národní pedagogický institut (NPI) vytvořil návrh revidovaného RVP ve spolupráci s učiteli z praxe, odborníky, zástupci oborových asociací a neziskových organizací, na základě zadání MŠMT. Následovat bude revize RVP pro střední školy.

„Revize RVP není revolucí, ale evolucí modernizace našeho vzdělávacího systému. Díky veřejné konzultaci získáme cenné podněty od pedagogů i široké veřejnosti, což nám pomůže při tvorbě finální verze dokumentu. Je nezbytné získat širokou škálu názorů, protože neexistuje jediné správné odborné stanovisko na úpravu RVP,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek /STAN/.

Zájemci mohou od 2. dubna zasílat své připomínky k návrhu revize RVP prostřednictvím webových stránek revize.rvp.cz. Zde naleznou podrobné informace o potřebě revize, procesu její tvorby a jejím dopadu na výuku. Na webu mohou rovněž vyplnit strukturovaný dotazník.

Cílem je transparentnost

Přijaté podněty budou odborní garanti vyhodnocovat a zapracovávat do finální verze dokumentu, který NPI předá ministerstvu v září 2024. „Cílem je, aby proces tvorby revize kurikula byl co nejvíce transparentní. Otevřenou komunikací chceme do procesu zapojit všechny, kterým záleží na osudu vzdělávání. Ať už jde o rodiče, učitele, ředitele škol nebo odborníky, každý má možnost se vyjádřit,“ řekl Ivo Jupa, ředitel NPI.

Návrh revize RVP vznikl ve spolupráci s učiteli, odbornými asociacemi a neziskovými organizacemi, které dlouhodobě usilují o změny ve školství, včetně zapojení rodičů, odstraňování bariér ve vzdělávání a podpory duševního zdraví žáků. Od října 2023 běží iniciativa „Měníme osnovy“, zapojující oborové asociace, nadace a sdružení jako Unie rodičů a Society for All (SOFA), která komunikuje důležitá témata revize kurikula.

„Otevřená veřejná konzultace je správným krokem. Proměna obsahu vzdělávání je potřebná a její úspěch závisí na pochopení všech zainteresovaných stran – rodičů, učitelů i žáků. Vysvětlováním významu revize RVP můžeme zmírnit obavy a získat podporu pro změny,“ uvedla Angelika Gergelová, předsedkyně Unie rodičů.

Po zapracování podnětů se ve druhé polovině roku uskuteční schvalovací proces na úrovni MŠMT. Od školního roku 2025/26 bude dokument revize používán dobrovolně a od roku 2027/28 povinně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram