Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nový projekt podpoří vzdělávání na Praze 3. Pedagogům pomůže předcházet syndromu vyhoření, žákům nabídne speciální aktivity

05. 05. 2024 - Vincenc Novák

V březnu letošního roku zahájila městská část Praha 3 nový projekt s názvem "MAP Praha 3 pro vzdělávání", který se zaměřuje na podporu vzdělávání a na propojení jednotlivých aktérů v této městské části.

Do projektu se zapojilo celkem 31 mateřských a základních škol, a to včetně místní základní umělecké školy nebo Domu dětí a mládeže Ulita.

Program zahrnuje tři pracovní skupiny složené ze zástupců škol, expertů na jednotlivé oblasti a zástupců odborné veřejnosti:

  • Pracovní skupina pro financování, vedená Martinou Radvanovou, expertkou na podporu řízení škol, se bude věnovat otázkám financování vzdělávacích projektů v lokalitě a potřebným investicím.
  • Pracovní skupina pro rovné příležitosti, pod vedením Veroniky Kochové, se bude zabývat vytvořením podmínek pro společné vzdělávání ve školách. Zaměřovat se bude na podporu duševního zdraví a wellbeingu, na identifikaci a podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, či vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem.
  • Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí, vedená Kateřinou Žáčkovou, bude podporovat pedagogické pracovníky v dalším vzdělávání formou inspirativních workshopů a sdílením dobré praxe. Dále se zaměří na budování užších vztahů mezi pedagogy napříč základními a mateřskými školami v Praze 3

Všechny skupiny budou mít za úkol připravovat strategické dokumenty pro rozvoj vzdělávání na Praze 3 až do roku 2028. Pokud máte zájem zapojit se do projektu zapojit a stát se členem/členkou některé z pracovních skupin, můžete se registrovat zde.

Aktivity MAPu:

  • Podpora vedení škol - Součástí projektu budou supervize pro pedagogický sbor, mediace, koučink pro vedoucí pracovníky škol, výjezdní setkání ředitelů škol, DDM a ZUŠ, návštěvy inspirativních škol a sdílení dobré praxe.
  • Podpora dětí a žáků v území - Aktivity určené pro děti a žáky se zaměří na podporu občanských a demokratických kompetencí. V rámci MAPu bude probíhat setkávání Parlamentu dětí a mládeže Prahy 3 a setkávání zástupců školních parlamentů. Dále se projekt zaměří na seznamování dětí s informačními a komunikačními technologiemi v mateřských školách a na podporu zvládání konstruktivního řešení konfliktů pomocí vrstevnické mediace.
  • Podpora wellbeingu a společného vzdělávání ve školách - Ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou jsou připraveny semináře zaměřené na podporu prevence syndromu vyhoření u pedagogů, metodická setkání preventistů a výchovných poradců s inspirativními osobnostmi, praktické workshopy ke specifikům práce s dětmi z romské komunity nebo k práci s nadanými dětmi a žáky ve školách. Dále jsou plánována školení komunikačních dovedností pro pedagogy, seznámení se základními principy mediace nebo pomoc při implementaci pozice sociálního pedagoga ve škole. Speciální péče se dostane školám ohroženým segregací.
  • Podpora rodičů a zdravého stravování ve školách - V rámci MAPu se připravují rodičovské kavárny formou webinářů a setkání zaměřená na zdravé stravování ve školách a školkách. Na webu www.skolypraha3.cz je zveřejněn dotazník, prostřednictvím kterého mohou rodiče sdělit konkrétní téma, které vnímají jako důležité a inspirativní.
  • Podpora pedagogů - Pedagogové budou moci využít náslechových hodin v mateřských a základních školách, inspirativních návštěv vybraných škol, a vyměňovat si zkušenosti např. ohledně zvyšování čtenářské a matematické gramotnosti či ohledně podpory přechodu dětí z mateřské do základní školy.
  • Elixír do škol: Podpora využívání informačních a komunikačních technologií  - Semináře zaměřené na využití informačních a komunikačních technologií a na práci s umělou inteligencí budou probíhat ve spolupráci s organizacemi Elixír do škol a Domem dětí a mládeže Ulita.

Zdroj: Praha 3

Zdroj úvodního obrázku: Wikimedia Commons

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram