Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nové metodiky pomohou rozvíjet sociálně-emoční dovednosti žáků

18. 01. 2024 - Vincenc Novák

Organizace Society for All (SOFA) představila nové komplexní programy, které se zaměřují na rozvoj socio-emočního učení a prevenci násilí v blízkých vztazích. Cílem je přinést učitelům chybějící oporu v tématech, která jsou relativně nová.

Díky velké revizi Rámcových vzdělávacích programů se do výuky dostává důraz na duševní zdraví a wellbeing. Žáci by se nově měli učit pracovat se svými emocemi, udržovat respektující vztahy, rozpoznat a uplatnit své silné stránky, plánovat nebo řešit problémy a v neposlední řadě, jak zvládat stres a vyhledat pomoc. Úkolem učitelů bude nyní najít způsob, jak s těmito tématy ve výuce pracovat.

Metoda původem z Austrálie

SOFA přichází s řešením v podobě nové metodiky socio-emočního učení Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience. Jedná se o soubor metodik původem z Austrálie, kde slouží jako oficiální zdroj pro naplňování kurikula, a který odborníci se souhlasem autorů přepracovali pro české podmínky. Novinka je prostředkem k podpoře duševního zdraví žáků základních a středních škol a má za cíl vybavit mladé lidi dovednostmi, které jim pomohou aktivně pečovat o svůj celoživotní wellbeing.

"Alarmující data o špatním duševním zdraví žáků nás musí přimět k přijímání konkrétních opatření, které mohou pomoci tuto neutěšenou situaci zlepšit. Podpora socio-emočního učení je efektivní cestou, jak u žáků posilovat odolnost a rozvíjet dovednosti, které jim pomohou o své duševní zdraví pečovat a také včas poznat, že potřebují pomoc," říká předsedkyně SOFA, Lenka Felcmanová.

Unikátnost programu spočívá v tom, že pokrývá celé základní i střední vzdělávání a navazuje na konkrétní očekávané výstupy Rámcových vzdělávacích programů. Kvůli nově připravovaným RVP se počítá s aktualizací části metodik.

Zvládání stresu i gender identita

Soubor obsahuje 8 tematických oblastí, které žáci postupně rozvíjejí. Jedná se o emoční gramotnost, silné stránky osobnosti, zvládání náročných situací, řešení problémů, zvládání stresu, vyhledání pomoci, gender a identita a pozitivní vztahy. Každá oblast obsahuje aktivity vycházející ze zážitkové pedagogiky. Učební metody mají podobu hraní rolí, diskuzí nad modelovými situacemi či práce s daty.

Metodiky jsou v elektronické podobě k dispozici zdarma ke stažení na webu SOFA: Metodiky RRRR - Society for all.

Zdroj: SOFA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram