Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nestihli jste podat přihlášku na vysokou školu? Nevadí, některé školy ještě stále přijímají

23. 03. 2022 - Vincenc Novák

Většina vysokých škol přijímá přihlášky do konce ledna či února. Umělecké obory mají termín pro podání dokonce na podzim. Některé veřejné a státní školy však přijímají přihlášky až do jara či do léta. Které to jsou? Koukněte se do tohoto přehledu.

Až do 3.4. se mohou uchazeči stále přihlásit kupř. na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií přijímá dokonce až do konce měsíce.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, konkrétně její Ekonomická fakulta, přijímá přihlášky do 29. dubna. Na Zdravotně sociální fakultu se lze hlásit do 15. dubna.

Na Západočeskou univerzitu v Plzni je možné se ještě hlásit na Fakultu elektrotechnickou (do 15.4.), Fakultu strojní (do 18.4.), Fakultu ekonomickou (do 22.4.), Fakultu filozofickou, Fakultu pedagogickou a Fakultu právnickou (všechny do 30.4.).

Univerzita Pardubice nabízí možnost podání přihlášky na Fakultu filozofickou (do 20.4.), a Fakultu restaurování (do 6.5.).

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem stále nabízí studium na Pedagogické fakultě, Fakultě životního prostředí (do 29.4.), Fakultě sociálně ekonomické a Přírodovědecké fakultě (obě do 30.4.).

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) přijímá přihlášky na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou (do 30.4.) a Fakultu strojní (do 21.5.).

Vysoká škola ekonomická v Praze přijímá přihlášky na všechny fakulty do 30.4., kromě Národohospodářské fakulty, na kterou se lze přihlásit až do 31.5.

Na Univerzitu Palackého v Olomouci se mohou uchazeči přihlásit na Cyrilometodějskou teologickou fakultu (do 30.4.).

Technická univerzita v Liberci je otevřena novým studentům na Ekonomické fakultě, Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické (všechny do 30.4.) a Fakultě zdravotnických studií (až do 25.5.).

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně přijímá do 30.4. na Fakultu logistiky a krizového řízení a na Fakultu managementu a ekonomiky, na kterou se lze přihlásit rovněž do 2. kola přijímacího řízení, a to až do 15.7.

Slezská univerzita v Opavě přijímá přihlášky na Fakultu veřejných politik, konkrétně na nově akreditovaný program Sociální práce ve veřejné správě a na Fyzikální ústav (do 30.4.).

Veterinární univerzita Brno spustí přihlášky na nově akreditovaný program “Veterinární asistence” na Fakultě veterinárního lékařství v květnu, v červenci pak na program “Veterinární ochrana veřejného zdraví”.

Na Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě se lze hlásit do 11.5.

Vysoké učení technické v Brně přijímá přihlášky na Fakultu strojního inženýrství až do 12. srpna.

Na Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze se mohou uchazeči přihlásit do 2. května.

Fotografie od uživatele Element5 Digital ze služby Pexels

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram