Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nedostatek míst na středních školách řeší rodiče i školami v zahraničí

28. 02. 2023 - Redakce

"Stres celé rodiny nás nakonec přesvědčil zkusit školy v zahraničí”

Stejně jako minulý rok i letos je a bude problém s nedostatkem míst na středních školách. Systém umožňuje žákům v prvním kole vybrat si dvě školy, na které by chtěli opravdu jít. Kapacity škol ale neodpovídají množství deváťáků, kteří každoročně končí základní školy. Vznikají pak převisy a pro velké množství žáků začíná stresující období, protože na vybrané školy se dostane jen zlomek zájemců. 

Rodiče pak nehledají mezi školami, které jsou pro jejich dítě vhodné. Nemají příliš na výběr. Hledají prostě školu, která je ochotna jejich dítě ještě vzít. Stává se tak často, že ani jedničkáři se nikam nedostanou a volí spíš podle toho, kde je ještě kapacita. Pro mnohé rodiče to ale není způsob, jakým by chtěli řešit vzdělávání svých dětí. 

Rodiče hledají možnosti na školách v zahraničí

Někteří rodiče se tak rozhodnou hledat možnosti i v zahraničí. “Pro našeho syna jsme už od jeho let ve školce hledali alternativu k našemu typickému českému systému,” říká Martina Nimčová, která se rozhodla hledat možnosti nejen v České republice ale i mimo ni. Syn tak od září 2022 nastoupil na americkou internátní školu.

Syn navštěvoval anglickou školku, Montessori bilingvní školku a školu a i běžnou českou základní školu. Jeho zpětná vazba je, že je na americké střední škole mnohem lepší komunikace i atmosféra mezi studenty i mezi studenty a učiteli. Je to podporující prostředí s jasnými pravidly a propracovaným celodenním programem včetně pestrého sportovního zázemí, které je součástí areálu školy,” popisuje Martina Nimčová, co její syn na internátní škole v USA oceňuje.

Střední škola v zahraničí může být možností pro ty, kdo nejsou ochotní smířit se s tím, že se na jimi vybraný typ školy nedostali kvůli kapacitě. Zároveň však není nutné absolvovat cizojazyčnou školku nebo bilingvní základní školu jako prerekvizitu. Například na boarding školách v USA jsou připravení na studenty ze zahraničí a mají pro ně propracovaný podpůrný jazykový program, pokud ho potřebují,” reaguje Lucia Klimková, ředitelka společnosti Education.cz, která se zabývá právě pomocí českým studentům na školy do zahraničí. 

Ve stresu jsou studenti i kvůli formě přijímacích zkoušek

Situace otevírá i otázku ohledně přijímacího řízení. “Jednotné písemné testy CERMAT jsou nedodělkem, který pro studenty znamená více stresu, který je znásoben tlakem od rodičů z důvodu nedostatečné kapacity škol. Jsou jednostranně zaměřené, bez respektu k různým poruchám učení. Navíc z důvodu převisu počtu dětí si školy, které mají dobré reference, nastavily více-kolová přijímací řízení,” popisuje Martina Nimčová, která se nakonec rozhodla synovi dopřát studium na střední škole v USA.

I tady se nabízí srovnání se zahraničím. Na střední školy v zahraničí obvykle studenti neskládají jednotný test, ale škola chce studenta trochu poznat. Zjistit jeho zájmy, aby mohla posoudit, jestli si mohou vzájemně přinést nějakou hodnotu. Studenti mohou psát motivační dopis nebo esej na zadané téma, absolvují interview a samozřejmě dokládají vysvědčení, ale i doporučení od učitelů. Jde o komplexní posouzení, ne jen jeden standardizovaný test, absolvovaný pod velkým tlakem,” popisuje Lucia Klimková z Education.cz. 

Pocítili nedostatek míst na středních školách? 

Mnozí rodiče i letos budou řešit nedostatek míst na středních školách a mnohé studenty tak opět čeká zklamání. “Stres celé rodiny ohledně přijímaček, zda se syn dostane tam, kam chce, nás nakonec přesvědčil, že to celé je jeden velký nesmysl a rozhodli jsme se zkusit zahraniční školy,” dodává paní Nimčová.

Zaznívají i hlasy ze škol

Velký nápor a nedostatečné povolené kapacity pocítily i školy samotné. Na SPgŠ Futurum například řešili koncem roku velký zájem a otevírali i třídy, se kterými původně nepočítali. “Naštěstí se nám v loňském roce podařilo zvýšit kapacitu díky otevření Pedagogického lycea - Akademického a tak jsme mohli nabrat o celou jednu třídu žáků více, než jsme původně plánovali. Jinak ale byly kapacity povolené ministerstvem nedostatečné a letos nás čeká stejný problém,” komentuje ředitelka Střední pedagogické školy Futurum MgA. Kateřina Ondráčková.

Letošní rok je o školu stále větší zájem a rodiče si dobře uvědomují, že dostat své dítě na střední školu, bude opravdu náročné. Je tak na obě strany vyvíjen tlak. Stále je nedostatečná kapacita pro silné ročníky. Čekáme na vyjádření ministerstva, zda nám bude kapacita opět navýšena. Blíží se však únor a stále nemáme vyjádření. Budeme tedy doufat, že stanovisko bude kladné a uspokojíme velkou poptávku a převis zájemců,” dodává ředitelka školy.

Všechny, kdo se k nám hlásí přijmout nemůžeme, přesto, že se k nám hlásí spousta talentovaných zájemců. Mnoho žáků však také nechce volit alternativu jen proto, že na ně nezbylo místo na jejich vysněné škole. Bohužel ale často musí a často se pak ocitají na školách, kde se místo uvolnilo a to ovlivní jejich další směřování. Jsou na oborech, které jsou pro ně náhradou, nenaplňují jejich představy, nerozvíjí jejich nadání. Žáci pak často v průběhu studia přecházejí. Stále nám volají žáci, kteří se k nám nedostali - s nadějí, že se uvolní místo,” dodává Ondráčková.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram