Děti z prvního stupně se v tomto týdnu vracejí ke svým spolužákům, někteří po dlouhé době. Jen žáci prvních a druhých tříd strávili ve svých třídách většinu školního roku. Zbývající třídy prvního stupně byly ve školách jen pár týdnů. Ani žáci druhého stupně, které návrat do učeben čeká v další vlně, ve školách moc nepobyli. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání proto připravila webinář pro učitele, další pedagogické pracovníky a rodiče s názvem Návrat dětí do škol. Uskuteční se 13. dubna od 14 do 16 hodin na platformě Zoom.

Nejistota, nepřehlednost, protichůdné informace, přetížení, obavy, vyčerpání, frustrace – to vše se nás v poslední době silně dotýká. Péči, podporu a bezpečí potřebují děti, ale i učitelé a rodiče.

Pojďte společně hledat odpovědi na tyto otázky:

  • Známe své potřeby a očekávání?
  • Jak se vyrovnáváme se stresem?
  • Potřebujeme prostor ke sdílení a funkční vztahy?

Dále vás čeká také malá exkurze do oblasti fungování mozku, program se zaměří také na zdravé způsoby seberegulace a společně s lektorkami Martou Štrinclovou a Lýdií Šlajchovou se můžete pokusit přijít na to, jak na platformě vzdělávání vytvořit bezpečný prostor pro všechny.

Pro studenty je webinář za 150 Kč, pro ostatní účastníky za 250 Kč.