Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Národní konvent o vzdělávání se věnoval financování školství i výsledkům srovnávacích zkoušek

11. 12. 2023 - Vincenc Novák

Již potřetí se v jednacím sále Senátu Parlamentu České republiky konalo zasedání Národního konventu o vzdělávání. Mezi hlavní témata patřilo udržitelné financování českého regionálního školství a výsledky českých žáků v českých i mezinárodních srovnáních – PISA a ČŠI.

Prvním tématem, kterému se účastníci věnovali, byl aktuální stav financování českého školství. Současný systém přináší oproti předchozímu několik pozitiv. Došlo ke snížení nerovností v odměňování učitelů, byl zpřehledněn počet financovaných pozic a inovace ve výuce dostaly větší prostor.

Odborníci však dlouhodobě upozorňují na řadu nedostatků, mezi které patří základní kritérium financování - množství odučených hodin. To způsobuje dlouhodobě neudržitelný nárůst počtu úvazků v regionálním školství, který neodpovídá demografickému vývoji. Dále se jedná o nedostatečné zohlednění různých podmínek škol v regionech. Podle odborníků také financování není provázáno s plněním cílů vzdělávací politiky.

Ministr navrhl řešení

"Abychom mohli zlepšovat náš vzdělávací systém, musíme nejprve vyladit jeho financování tak, aby bylo udržitelné déle než v horizontu jednoho roku či jednoho volebního období. Současné nastavení vede k rychlému nárůstu výdajů, ale nereflektuje rozdílné potřeby škol a vytváří další nerovnosti v přístupu ke vzdělávání z pohledu žáků," uvedl během jednání Konventu ministr školství Mikuláš Bek /STAN/.

Ministr představil řešení - úpravu tzv. PHmax, který stanovuje celkový počet státem placených výukových hodin, pro základní a střední školy na úrovni 95 % současného stavu a úpravu školského zákona, která umožní regulaci tempa růstu PHmax. Dále zmínil také zohlednění specifických podmínek škol, jež se věnují žákům ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, cizincům či nadaným dětem.

V druhé části jednání se účastníci Konventu věnovali výsledkům českých žáků v českých i mezinárodních srovnáních. Jedním z nich je mezinárodní šetření PISA, které sleduje dosaženou úroveň patnáctiletých žáků v čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti.

Zdroj: MŠMT

Zdroj úvodního obrázku: MŠMT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram