Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Na Technické univerzitě v Liberci se uskutečnila konference Bibliotheca Academica 2021 Konference

03. 11. 2021 - Pražský inovační institut

Na Technické univerzitě v Liberci se ve dnech 2. a 3. listopadu 2021 konala konference Bibliotheca Academica 2021 zaměřená na otázky rozvoje knihoven vysokých škol. Konferenci zaštítila Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ). Hlavním tématem letošního ročníku jsou změny, ke kterým v prostředí vysokých škol dochází a způsoby, jak na ně reagují právě vysokoškolské knihovny.

Bibliotheca Academica je každoročním největším setkáním vysokoškolských knihovníků v ČR. Konferenci spolu s AKVŠ vždy organizuje jedna z členských vysokých škol této asociace. V letošním roce to byla Technická univerzita v Liberci.

Součástí odborného programu jsou přednášky a workshopy zaměřené na otázky měnícího se prostředí vysokých škol a způsobů, jak tyto změny mohou podpořit právě knihovny. „Vysokoškolské knihovny reagují na nové trendy ve výuce – a to nejen v souvislosti s rozmachem online či hybridních forem vzdělávání v průběhu pandemie covid-19. Vyšší dostupnost online informačních zdrojů, jako jsou e-knihy a e-časopisy, získala na významu. Vysokoškolské knihovny rozvíjejí například i online konzultace a další vzdálené služby. Toto má význam pro studenty, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou dostat do knihovny osobně, a přesto její služby potřebují a chtějí využívat,“ uvádí Hana Landová, předsedkyně AKVŠ a ředitelka Knihovny ČZU.

Důležitým tématem konference je i spolupráce s knihovnami mimo vysoké školy – například s Národní knihovnou, Národní technickou knihovnou, Knihovnou Akademie věd ČR či krajskými knihovnami. S těmi vysokoškolské knihovny spolupracují na několika významných projektech. Mezi přednášejícími jsou i představitelé komerčního sektoru, kteří účastníkům představí i jiný než akademický pohled na téma efektivního managementu změn.

„Nacházíme se v době, která ještě více než kdy dřív podtrhuje roli knihoven při orientaci v obrovském množství informací, které jsou studentům a akademickým pracovníkům dostupné. Zároveň je třeba, aby knihovny skloubily rozvoj fyzického prostoru, který zejména studenti velmi rádi využívají, s rozvojem prostoru virtuálního, kde je možné k informacím i službám přistupovat odkudkoliv. Je to velká výzva, která nás v následujících letech čeká, ale české vysokoškolské knihovny jsou na ni připraveny,“ dodává Hana Landová.

Photo by Element5 Digital from Pexels

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram