Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Na pedagogických fakultách proběhla Noc vzdělávání

14. 04. 2023 - Markéta Wudiová

Na pedagogických fakultách vysokých škol v Praze, Brně a Olomouci se 12. dubna konala Noc vzdělávání. Fakulty ožily také ve večerních hodinách, kdy měli všichni návštěvníci možnost zúčastnit se přednášek a diskusí spojených se vzděláváním. Akci zorganizoval spolek Otevřeno, který usiluje o proměnu a zkvalitnění přípravy budoucích učitelů na pedagogických fakultách. Hlavním tématem Noci vzdělávání pro tento rok bylo "Učíme v bezpečí."

Spolek Otevřeno sdružuje studenty, učitele i akademiky. Jeho cílem je proměnit vzdělávání na pedagogických fakultách tak, aby z nich odcházeli učitelé připravení vzdělávat žáky a studenty pro výzvy a příležitosti současného století. Mezi další cíle spolku patří rozvíjení radosti z učení u žáků a poskytování rovných příležitostí.

Základem efektivního vyučování je, aby se děti ve školách cítily bezpečně. To v posledních letech značně ohrožovala covidová pandemie a válka na Ukrajině. S proměňujícím se světem tak čelí žáci i učitelé novým problémům, které je třeba reflektovat rovněž ve školním prostředí.

Škola v České republice bohužel pro mnoho žáků představuje velké množství stresu. Spolek uvádí, že nějaký typ šikany v ní zažívá 30% žáků. Za velmi problematické se ve školských kolektivech považuje srovnávání, ponižování nebo nálepkování.

Právě na otázku vytvoření bezpečného prostředí ve třídách se snažila odpovědět Noc vzdělávání. V každém z měst vedli odborníci přednášku, debatu či workshop, jež se týkaly bezpečí z různých úhlů pohledu. Mezi témata, o kterých se na akci diskutovalo, patřily například návykové látky, sexuální výchova, psychické zdraví nebo bezpečná zpětná vazba.

Na Noci vzdělávání se podílelo i mnoho pedagogů včetně těch začínajících. Pro účastníky byl také připraven zábavný program. V Praze si návštěvníci užili slam poetry nebo divadelní improvizaci pro učitele. Akce byla bezplatná a dorazit na ni mohli všichni zájemci o zkvalitnění procesu vzdělávání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram