Cookie Consent by Free Privacy Policy website

MŠMT zahájilo projekt "Střední článek podpory" pro ředitele škol a zřizovatele

14. 09. 2023 - Šimon Hauser

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) České republiky zahájilo ambiciózní projekt nazvaný "Střední článek podpory," jehož cílem je poskytovat systémovou podporu ředitelům a ředitelkám škol a jejich zřizovatelům. Tato podpora se zaměřuje na oblast řízení škol, vedení personálu a efektivní nastavení vzdělávací soustavy a komunikaci mezi MŠMT a školami. Projekt, jehož délka je stanovena do konce června 2029, vychází z úspěšné pilotní fáze probíhající od ledna 2021 v okresech Semily a Svitavy.

Během dvouleté pilotní fáze poskytovaly týmy odborníků školám a zřizovatelům v těchto dvou okresech cílenou podporu v oblasti managementu, organizační správy a personálního vedení. Tito odborníci, známí jako "metodici středního článku," sloužili jako prostředníci mezi MŠMT a školami, přenášeli zpětnou vazbu od škol a zřizovatelů a poskytovali konkrétní pomoc a podporu školám a zřizovatelům v daných lokalitách.

Náměstkyně ministra školství Martina Běťáková zdůraznila, že projekt "Střední článek podpory" má za cíl stát se hlavním místem podpory pro všechny školy v České republice. Ředitelé, ředitelky a zřizovatelé škol se tak budou moci obracet na jedno místo a získat podporu odpovídající jejich konkrétním potřebám, ať už se jedná o informační nebo metodickou podporu.

Jan Husák z výzkumného týmu Masarykova ústavu ČVUT, který prováděl externí hodnocení pilotní fáze projektu, poznamenal, že školy velmi oceňují metodickou podporu a jsou vděčné za pomoc a jasné výklady metodických materiálů. Zřizovatelé škol také tuto podporu vítají.

Projekt "Střední článek podpory" má celkový rozpočet necelých 890 milionů korun a zaměřuje se na tři hlavní cíle:

  1. Nastavení systému komunikace a metodické podpory pro vedení škol v oblasti řízení organizace a vedení personálu a pro zřizovatele při plnění jejich role vůči školám
  2. Poskytování informací a metodické podpory v oblasti řízení organizace a vedení personálu pro vedení všech škol a školských zařízení a jejich zřizovatele
  3. Poskytování individualizované metodické podpory v oblasti řízení organizace a vedení personálu pro všechny mateřské a základní školy a jejich zřizovatele

Projekt "Střední článek podpory" představuje významný krok směrem k profesionalizaci vedení škol a zlepšení role zřizovatelů. Tím přispívá k efektivnímu nastavení vzdělávací soustavy a vytváření rovných podmínek pro vzdělávání, což má pozitivní vliv na kvalitu vzdělávání v České republice a naplňování strategie vzdělávací politiky do roku 2030+.

Zdroj: Tisková zpráva MŠMT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram