Cookie Consent by Free Privacy Policy website

MŠMT a odborná veřejnost připravují koncepci pro mládež

02. 05. 2024 - Šimon Hauser

Ministerstvo školství aktuálně formuluje svůj nový strategický plán zaměřený na perspektivy mladých lidí. Do procesu tvorby strategie byly zapojeny klíčové organizace a instituce specializující se na práci s mládeží. V průběhu dubna se komaly tři diskusní setkání v rámci MŠMT, na nichž se sešli i ti, jimž je téma nejblíže - samotní mladí lidé.

Každá z těchto setkání měla odlišnou agendu. První se zaměřilo na podporu většího zapojení mladých lidí. druhé se věnovalo rozvoji potenciálu mládeže. Poslední setkání se zabývalo přechodem mladých jedinců do dospělosti.

Výsledky těchto diskusí budou sloužit MŠMT k další práci na nové strategii pro mládež, v plán je také pokračování ve spolupráci s klíčovými partnery. Dalším zdrojem informací pro tvorbu strategie bude nově vytvořený Panel mládeže.

„Cílovou skupinu, na kterou se tato setkání zaměřovala, považuji za jednu z nejdůležitějších součástí naší společnosti. Je to skupina, která bude výrazně ovlivňovat směřování a život ČR v blízké budoucnosti. Generace současných dospívajících a mlado-dospělých jsou velmi odlišné od generací starších. Z tohoto a řady dalších důvodů považuji současnou snahu MŠMT směřující k tvorbě nového strategického dokumentu za nesmírně záslužnou tím spíše, že snaha nezahrnuje jen tvorbu strategie takříkajíc od stolu, ale především čerpá z reality a zkušeností práce stakeholderů,“ uvedl Aleš Pařízek, zástupce Sdružení knihoven ČR.

Celkem se zapojilo na 70 účastníků ze 46 organizací, institucí, měst a obcí. Byli mezi nimi jak zástupci jiných resortů (MV, MŽP, MPSV, MZ, MMR) a přímo řízených organizací, tak i zástupci neziskových organizací z nejrůznějších oblastí se vztahem k dětem a mladým lidem. Dále se setkání zúčastnili reprezentanti několika zastřešujících organizací. Aktivními účastníky byli zároveň představitelé parlamentů dětí a mládeže a zástupci programů mladých delegátů ČR do EU dialogu s mládeží či do OSN.

Jedna z účastnic, sedmnáctiletá Zita Krotká, mluvčí Republikového fóra parlamentů dětí a mládeže a delegátka Strukturovaného dialogu s mládeží, okomentovala akci takto: „Pro mě na těchto kulatých stolech bylo nejdůležitější to, že jsem si uvědomila, že stakeholdeři chtějí s mladými lidmi skutečně spolupracovat, což nevidíme tak často. To mi dalo motivaci a naději do další práce. My mladí lidé si vážíme toho, že odbor pro mládež MŠMT nás skutečně smysluplně zapojuje a není to o nás bez nás.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram