Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ministr Bek jednal s rektory o bezpečnosti na VŠ

06. 01. 2024 - Šimon Hauser

V reakci na tragickou událost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dne 21. prosince 2023 svolal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek jednání s klíčovými zástupci vysokých škol, reprezentací studentů, ministerstva vnitra a bezpečnostních složek. Hlavním tématem bylo posílení bezpečnosti ve vzdělávacích institucích, s důrazem na vysoké školy.

„Dosud jsme se připravovali na situace, které přepokládaly ohrožení ze strany cizí osoby, nově je třeba počítat i s tím, že nebezpečí může přijít od člověka, který ve škole pracuje nebo studuje,“ zdůraznil ministr Bek. Dále uvedl, že „Otázku bezpečnosti je třeba řešit v souvislostech, a to nejen ve vztahu k vysokým školám, jež jsou nyní v důsledku tragické události na FF UK předmětem zvažovaných intervencí, ale i k veřejnému prostoru obecně.”

Na jednání byla akcentována potřeba úzké spolupráce univerzit s krajskými policejními ředitelstvími a nezbytnost rychlého vyhodnocení rizik a přizpůsobení vnitřních předpisů škol. Zmíněna byla také revize provozních řádů s cílem omezit vnášení velkých předmětů do budov, jakož i důraz na školení a cvičení pro studenty a zaměstnance, kromě zajištění psychologické podpory.

Odborníci vypracují analýzu

Rektorka Univerzity Karlovy, Milena Králičková, zdůraznila význam důkladné analýzy možných rizik a ochrany tzv. měkkých cílů: „Pokud chceme na školách dělat rozumná a efektivní opatření, je třeba učinit důkladnou analýzu, jak měkké cíle chránit. Tuto analýzu musí vypracovat odborníci a v tom nám pomůže úzká spolupráce s ministerstvem vnitra a policií ČR.”

Ministerstvo školství se zavázalo k ustavení pracovní skupiny, včetně zástupců vysokých škol, policie, a ministerstva vnitra, aby identifikovala potřeby změny legislativy a vypracovala manuály pro bezpečnost na vysokých školách a v regionálním školství. Pro realizaci opatření budou využity prostředky z Centralizovaných rozvojových programů (CRP) a z výzvy Operační program Jan Ámos Komenský (OP JAK).

Nově vzniklá pracovní skupina se sejde poprvé ve středu 10. ledna 2024, aby začala pracovat na realizaci navrhovaných kroků a strategií pro zajištění bezpečnějšího prostředí ve školách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram