Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ministerstvo školství reformuje přípravu učitelů

20. 04. 2024 - Šimon Hauser

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) oznámilo začátkem letošního dubna revoluční změny v oblasti vysokoškolské přípravy učitelů. Nová pravidla, nazvaná Rámcové požadavky, mají za cíl výrazně zlepšit kvalitu vzdělávání budoucích pedagogů a podpořit jejich profesní rozvoj. Změny jsou klíčovou součástí probíhající Reformy přípravy učitelů s ambicí řadit český systém přípravy učitelů k nejlepším v Evropě do roku 2030.

Jedním z hlavních prvků nových pravidel je zvýšení praktického výcviku během studia. Studenti učitelství budou nyní trávit minimálně 240 vyučovacích hodin ve výuce žáků, z nichž alespoň 80 hodin odučí samostatně nebo v tandemu s kolegou. Tímto způsobem získají již během studia důležité pedagogické dovednosti, jako je řízení třídy, hodnocení práce žáků a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Další klíčovou inovací je zavedení Kompetenčního rámce absolventa a absolventky, který poprvé v historii České republiky stanoví standardy pro začínající učitele. Tento rámec definuje požadavky na bezpečné prostředí pro učení, podporu spolupráce mezi žáky, motivaci k učení a poskytování formativní zpětné vazby. Jeho implementace je významným krokem směrem k jasnějšímu pochopení povahy učitelské profese a posílení kvality výuky.

Účast ve výuce během klinického roku

Změny také přinášejí novou formu praktického výcviku nazývanou klinický rok. Během tohoto roku budou studenti strávit dva až čtyři dny v týdnu ve školách, kde se budou aktivně účastnit výuky. Mezi jejich činnost bude patřit asistence pedagogům, vedení vlastní lekce a reflexe své zkušenosti. Tato nová forma výcviku je možná díky akreditaci učitelských programů jako souvislých pětiletých magisterských programů.

Vedle těchto změn se MŠMT zaměřuje také na zvyšování kvality praktického výcviku. Spolupracuje s univerzitami na pilotním projektu, který zkoumá efektivitu tzv. provázejícího učitele, který bude studenty doprovázet během praxe. Tato iniciativa má za cíl zajistit, aby studenti získali co nejlepší pedagogické zkušenosti a byli připraveni na výzvy, které je čekají v učitelské profesi.

Jedním z důležitých zdrojů pro formulaci těchto změn bylo Národní šetření učitelských kompetencí. Na základě těchto dat a široké spolupráce s akademickým sektorem a profesními asociacemi MŠMT vypracovalo strategii reformy přípravy učitelů, která má podporovat kontinuální zvyšování kvality vzdělávání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram