Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Gymnázium Na Zatlance otevírá "nultý ročník" pro ukrajinskou mládež - prodloužen termín pro přihlášení

16. 10. 2023 - projektový manažer

Rádi bychom Vás informovali, že Gymnázium Na Zatlance otevírá nultý ročník pro ukrajinskou mládež ve věku 15 – 19 let.

Kurz zahrnuje zejména:

  1. výuku češtiny jako druhého jazyka se zaměřením na komunikační dovednosti, funkční i čtenářskou gramotnost a osvojení gramatických jevů;
  2. výuku oborové češtiny v kontextu jednotlivých vzdělávacích oblastí se zvýšenou pozorností na témata z oblasti české historie, zeměpisu, matematiky a občanské výchovy (výuka metodou CLIL);
  3. přípravu na přijímací řízení či přestup do další vzdělávací dráhy;
  4. aktivity podporující rozvoj klíčových kompetencí, zvláště kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence a kompetence sociální a personální (v neposlední řadě je cílem rozvíjet sociokulturní kompetence účastníků kurzu vztahující se k životu a hlavně studiu v ČR).

Nultý ročník bude zahájen v listopadu 2023. Níže jsou uvedené požadavky k přijímacímu řízení.

1. Vyplněná přihláška ke studiu - formulář UNICEF

2. Potvrzení o absolutoriu 9. třídy (v ČR nebo na Ukrajině)

3. Motivační dopis v češtině (Proč chci studovat v České republice, co očekávám od studia v nultém ročníku?) - maximální rozsah 1 strana A4

4. Podmínkou přijetí je záměr studovat českou střední školu s maturitou

5. Účast na přijímacím pohovoru

Přihlášky a příslušné další dokumenty je nutné odevzdat na vrátnici Gymnázia Na Zatlance, Na Zatlance 1330/11, 150 00 Praha 5 nejpozději do 10. 11. 2023.

Přihláška ke studiu - formulář UNICEF

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram