Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Masarykova univerzita vydala jako první ze škol stanovisko k využívání umělé inteligence

16. 04. 2023 - Aneta Havránková

Masarykova univerzita (MUNI) převzala mezi vysokými školami prvenství a představila stanovisko k využívání umělé inteligence (AI). Cílem univerzity je nástroje umělé inteligence podporovat, ale zároveň formulovat podmínky a doporučení k jejich aktivnímu používání jak studujícími tak vyučujícími.

Jak všichni víme, nástroje umělé inteligence jsou stále používanější a hojně je využívají jak studenti, tak pracovníci a pedagogové. Zatímco pro některé lidi znamená AI nové přiležitosti a inspiraci, jiní ho považují za bezpečnostní riziko a obávají se úniku svých osobních informací. Masarykova univerzita umělou inteligenci vnímá zejména jako výzvu a příležitost.

Univerzita vydala několik doporučení zvlášť pro studenty a pedagogy. Studujícím doporučuje, ať jsou zvídaví a seznamují se s principy fungování nástrojů AI a sledují jejich vývoj. Také všem radí, ať nástroje ke svému studiu smysuplně využívají. "Kompetence spojené s aktivním využíváním nástrojů AI budou nabývat na důležitosti a lze předpokládat, že je budou vyžadovat i vaši budoucí zaměstnavatelé," stojí na stránkách školy.

Dále se studentům doporučuje, ať jsou pragmatičtí, svědomití a poctiví. Všichni studenti by měli být obezřetní a důkladně kontrolovat výtvory AI. Informace vytvořené umělou inteligencí je třeba si ověřovat a je třeba brát v potaz, že její výstupy mohou být zavádějící, chybné, založené na stereotypech či předsudcích, anebo diskriminační. Pak je také potřeba respektovat, když některý vyučující nebo fakulta prvky AI nepodporuje. V závěru by si všichni studenti měli uvědomit, že všechny osobní informace, jež inteligenci sdělí, se mohou dostat na povrch.

Směrem k vyučujícím se pak ve stanovisku píše, ať jsou otevření novinkám a nástroje AI zapojují do výuky. Zároveň by také měli šířit ideu poctivosti, dbát na zodpovědnost, být transparentní a nastavit studentům jasná pravidla pro využívání AI. " Tam, kde je to možné a účelné, zvažte nahrazení písemných prací jinými formami výstupů. Při hodnocení studentských písemných prací klaďte větší důraz na sledování procesu jejich vzniku a také na prezentaci písemných výstupů studujícími," doporučuje univerzita pedagogům.

Závěrem na webových stránkách MUNI stojí, že univerzita se řadí mezi moderní a pokrokové vzdělávací instituce, které Aktivně sledují a zavádí nejnovější trendy v oblasti výuky, včetně nástrojů umělé inteligence. Využití nástrojů AI ve výuce je podle nich v souladu se závazkem univerzity se rozvíjet a přizpůsobovat se novým, efektivnějším metodám výuky, nejnovějším trendům a moderním technologiím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram