Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Masarykova univerzita si připomněla 125. výročí narození profesora Otakara Borůvky

21. 05. 2024 - Michaela Kratochvílová

Masarykova univerzita minulý týden oslavila 125. výročí narození významného českého matematika a čestného občana Brna, profesora Otakara Borůvky, a to prostřednictvím hned několika akcí. Profesor Borůvka, známý jako laskavý učitel, organizátor vědeckého života a skromný člověk, byl připomenut během oslav jako významná osobnost nejen ve vědeckém světě.

Oslavy začaly v úterý 14. května slavnostním položením věnců na Borůvkově hrobě na Ústředním hřbitově v Brně a odhalením pamětní desky na domě v Roubalově ulici, kde Borůvka žil. Ve středu 15. května byla odhalena další pamětní deska na budově Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, následovaná vědeckým seminářem na právnické fakultě, který zdůraznil Borůvkův přínos matematice.

„Profesora Borůvku jsem poznal jen nepřímo, když jsem chodil jako středoškolák na semináře k matematické olympiádě do 6. patra tehdejší budovy matematiky na Janáčkově náměstí kolem pracovny označené jeho jménem. Až později jsem se dozvěděl, jak výraznou osobností a vědeckou kapacitou byl. Dokázal propojovat komunity nejen mezi národy, nejvíce česko-slovenskými, ale rovněž mezi jednotlivými vědními obory,“ uvedl prorektor pro vzdělávání a kvalitu Masarykovy univerzity Michal Bulant.

Vychoval generace matematiků

Otakar Borůvka, narozený 10. května 1899 v Ostrožském Předměstí (dnes Uherský Ostroh), navštěvoval gymnázium v Uherském Hradišti, které se rovněž zapojilo do oslav. Svůj život zasvětil Brnu, kde studoval stavební inženýrství na České vysoké škole technické. Později se zapsal jako posluchač matematiky a fyziky u profesora Matyáše Lercha na nově založené Masarykově univerzitě. Borůvka zde začal působit jako asistent a později strávil téměř 50 let na přírodovědecké fakultě, kde vychoval generace brněnských matematiků.

„Masarykova univerzita letos slaví 105 let, profesor Borůvka by oslavil 125 let. Na brněnskou univerzitu přišel ve svých 20 letech a svým životem tedy doprovázel dějiny Masarykovy univerzity. S nucenou válečnou přestávkou působil na přírodovědecké fakultě téměř 50 let a vychoval tak celou generaci brněnských matematiků,“ připomněl proděkan pro rozvoj a kvalitu přírodovědecké fakulty Jaromír Leichmann.

Borůvkovo vědecké dílo přineslo nové metody do matematického myšlení, zejména v oblastech diferenciální geometrie, algebry a teorie diferenciálních rovnic. Světové prvenství v teorii grafů získal v roce 1926, kdy vyřešil problém efektivní elektrické sítě na Moravě. Publikoval 90 vědeckých prací, včetně několika monografií, a významně se angažoval na Slovensku, kam pravidelně dojížděl přednášet. „Otakar Borůvka se zasloužil o položení základů moderní slovenské matematiky. Nepřetržitě 11 let jezdil každé dva týdny vlakem do Bratislavy, aby tam předával zkušenosti dalším generacím vědců,“ vzpomněl děkan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě Daniel Ševčovič.

Profesor Otakar Borůvka zemřel 22. července 1995 v Brně ve věku 96 let. Koncem roku 1992, ještě za jeho života, vznikla Společnost Otakara Borůvky, zaměřená na rozvoj matematických věd a podporu mladých talentů. Tento rok také město Uherský Ostroh navrhlo udělit Borůvkovi medaili za zásluhy v oblasti vědy a školství, což podpořilo několik vysokých škol a institucí včetně Masarykovy univerzity a Karlovy univerzity. „Matematik světového formátu si takové ocenění určitě zaslouží. Máme už podporu několika vysokých škol a institucí, včetně Masarykovy univerzity, Karlovy univerzity nebo města Brna. Prezidentské kanceláři jsme teď v květnu odeslali žádost,“ potvrdil starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Kuřimský.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram