Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Má práce je mým koníčkem, fyzika mě opravdu baví, říká učitelka smíchovské SPŠ a gymnázia

20. 05. 2021 - Lukáš Kavalír

Než obětovat čas, který chci dát svým dětem, radši obětuji pár hodin spánku, říká Věra Krajčová, učitelka matematiky a fyziky na Smíchovské Střední průmyslové škole a gymnáziu. Kromě klasického vyučování je velmi aktivní v mnoha oblastech. Je také doktorandkou Didaktiky fyziky na univerzitě v Hradci Králové, kde několik hodin v semestru přednáší. Kromě toho byla i finalistkou loňského ročníku ocenění pro mimořádné učitele matematiky a fyziky Ceny Albertus 2020. Na smíchovské škole v současné době rozvíjí výuku přírodovědných a technických předmětů bez ohledu na hranice jednotlivých oborů. Proč například učit vidění nebo slyšení zvlášť ve fyzice a v biologii, uvádí v rozhovoru. Co dalšího na škole vede a co všechny její aktivity obnáší, řekla v rozhovoru pro Prahu školskou.

Jste velmi aktivní v mnoha oblastech. Tak se naskýtá hned první otázka. Jak se všechny tyto aktivity dají skloubit s výukou a rodinou?

Má práce je mým koníčkem, především fyzika mne opravdu baví, stejně jako práce s lidmi. Mé další aktivity na výuku navazují, respektive ji rozšiřují. V podstatě se dá říci, že jen hledám nové možnosti, jak sebe i své studenti rozvíjet. Co se týče rodiny, mám dvě děti, které chodí na základní školu. A se svými třídami k nám do školy chodí na workshopy. A vypadá to, že se za mě nestydí. Pro souhru a zvládnutí všech svých aktivit i rodiny musím dobře organizovat čas. Než obětovat čas, který chci dát svým dětem, radši obětuji pár hodin spánku.

Jednou z vašich aktivit je i program STEM. Můžete nám osvětlit, co znamená program STEM?

Zkratka STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nebo STEAM (+ Art) byla oficiálně přijata v USA v roce 2001 a od té doby byla myšlenka STEM jako mezioborový školní předmět zaváděna po celém světě. K největším zastáncům tohoto konceptu patří např. USA, Velká Británie, Izrael či Kanada. STEM propojuje vzdělávací předměty, které v reálném světě propojené jsou, jen školní systém je od sebe separoval. Velmi dobře se propojují přírodovědné předměty jako je fyzika, chemie, biologie. Jedná se o hezkou myšlenku, ale zároveň o velmi náročnou přípravu hodin a realizaci, pokud chceme, aby výuka dávala smysl.

Co je výhodné pro studenty středních škol na programu STEM a jak ho chcete realizovat na Smíchovské SPŠ a gymnáziu?

Na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu by předmět STEM mohl rozvinout výuku přírodovědných a technických předmětů bez ohledu na hranice jednotlivých oborů. Zatím přemýšlíme o modelu, kdy v prvním a druhém ročníku gymnázia si studenti projdou základy jednotlivých předmětů a ve třetím a čtvrtém ročníku si vědomosti rozšíří a propojí. Proč např. učit vidění nebo slyšení zvlášť ve fyzice a v biologii? Copak oko či ucho zajímá, kdy se ještě mluví o jeho složení a kdy o jeho funkci? A těchto témat je možné najít opravdu hodně. Pro nás jako pro učitele to znamená hledání a tvorbu obsahu, spolupráci mezi obory. Nebude to snadné. Zavedení STEM je stále ve fázi jednání. Budeme v rámci ČR v podstatě průkopníky na střední škole.

Právě se dokončuje přestavba laboratoře fyziky. Jak moc je pro vaši výuku toto pracoviště důležité a co v něm mohou studenti Smíchovské SPŠ a gymnázia najít?

Laboratoř fyziky se dá s nadsázkou nazvat komunitním centrem. Kromě dopolední a částečně i odpolední výuky laboratorních prací se zde konají workshopy pro základní školy, školení pro učitele fyziky i evropské učitele a také workshopy a přednášky pro seniory. Rekonstrukce místnosti byla nezbytně nutná právě pro její vytíženost. Co se týká fyzikálního vybavení, jedná se o kvalitně vybavenou laboratoř s moderními měřícími přístroji a spoustou jiných pomůcek, které se nám daří získávat na základě různých grantů.

Co je centrum Elixíru do škol na SSPŠ a co nabízí?  

Centrum Elixíru do škol vzniklo v Smíchovské SPŠ a gymnáziu v říjnu 2018. Jedná se o pravidelné setkávání učitelů fyziky na druhém stupni základních škol a ze středních škol, ale i učitelů z prvního stupně ZŠ, za účelem předávání zkušeností a inspirace do výuky. Kromě praktických informací z didaktiky a povídání o jednoduchých i složitějších experimentech si učitelé především dodávají energii, podporu a nadšení.

Vedete také Smíchovskou průmyslovku třetího věku. Co nabízí?

Smíchovská průmyslovka třetího věku je forma mezigeneračního vzdělávání, kdy se v průběhu kalendářního roku pořádá devět přednášek nebo workshopů pro seniory zaměřených na různá technická témata. Vedení jednotlivých seminářů mají na starost vyučující Smíchovské SPŠ a gymnázia či odborníci z praxe. Při samotném průběhu akce jsou seniorům k dispozici dva až tři studenti Smíchovské SPŠ a gymnázia jakožto asistenti, kteří pomáhají jak s obsluhou PC, k zopakování postupů, ale třeba i k přečtení drobného písma. Přestože by se mohlo zdát, že jde o vzdělávací aktivitu, ze které mají přínos především senioři, není to tak. Naši studenti si při této aktivitě rozvíjí nejen své technické dovednosti, ale i sociální a komunikační schopnosti. Jedná se o velmi přínosný projekt podpořený grantem magistrátu hl. m. Prahy.

Co realizujete v rámci Interaktivního vědeckého centra při Smíchovské SPŠ a gymnáziu?

Interaktivní vědecké centrum je pracovním názvem velkého množství aktivit dnes založených především na studentech. Jedná se o workshopy pro základní školy, pro které studenti připravují a realizují program, o studentské a maturitní projekty, které studenti tvoří s vysokoškolskými učiteli, o přednášky pro naše studenty od zaměstnanců univerzit i popularizátorů vědy.  Pokud se zadaří, vyjíždějí naši studenti na mezinárodní vědecké kempy do zahraničí. To vše za podpory grantů magistrátu hl. m. Prahy.

Jak jsou zapojeni studenti Smíchovské SPŠ a gymnázia do vašich různých aktivit?  

U všech výše uvedených aktivit je velmi vítána podpora studentů. Popravdě řečeno, jsou tyto aktivity na nich a pro ně postaveny. Většinou pomáhají s workshopy pro ZŠ i pro seniory, a to od druhého ročníku. Ve třetím a čtvrtém ročníku si tyto aktivity volí jako studentský či maturitní projekt s tím, že se již podílejí na obsahu a organizaci jednotlivých akcí. Je hezké pozorovat všeobecný rozvoj studentů po třech letech jejich práce s mladšími i staršími lidmi. Doufám, že je jejich nadšení pomáhat a pracovat neopustí.

Více informací k jednotlivým projektům najdete zde:

Fotografie od uživatele CVSV ze služby Pexels

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram