Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Konference Youthboost představila možnosti neformálního vzdělávání mládeže

17. 11. 2023 - Aneta Havránková

Mladí aktivní lidé, odborníci a pedagogové spojili své síly na konferenci YouthBoost v Praze, kde byly představeny inovativní přístupy k neformálnímu vzdělávání mládeže v rámci programu Erasmus+. Akce, která se konala 10. listopadu, nabídla pohled na nástroje Erasmus+, ale také vytvořila prostor pro nové kontakty, sdílení osvědčených postupů a intenzivní diskuse.

Vrcholem konference bylo zaměření na témata, která rezonují mezi mladou generací, a to nejen z hlediska aktivního občanství, ale i využití nástrojů programu Erasmus+ k jejich řešení. Pavlína Slavíčková z Domu zahraniční spolupráce zdůraznila, že akce představuje skvělou příležitost k vzájemné diskusi a inspiraci pro budoucí projekty v neziskovém sektoru, domovech dětí a mládeže i ve školách.

Michal Uhl, ředitel Domu zahraniční spolupráce, poukázal na rozmanitost nabídky programu Erasmus+ v oblasti neformálního vzdělávání mládeže a vyzdvihl inkluzivní rozměr projektů, který umožňuje účast všem mladým bez ohledu na jejich socioekonomický status nebo geografickou polohu.

„Zapojením se do programu Erasmus+ neformálního vzdělávání mladí lidé získávají sebevědomí a poznávají své silné stránky," nechala se slyšet Adéla Linhartová z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Dovednosti a zkušenosti nabyté skrze neformální vzdělávání jsou na trhu práce stále více ceněné, zejména v kontextu rychlého technologického vývoje. Flexibilní povaha programu umožňuje mladým lidem získat motivaci ke vzdělávání se v jakémkoliv věku a překonávat znevýhodnění,” souhlasila s ní Tomke Trávníčková z Ministerstva práce a sociálních věcí.

V průběhu konference byly prezentovány konkrétní příklady projektů, jako například Europe Goes Local, který se zaměřuje na potřeby městských samospráv a zapojení mládeže do projektů pro společný rozvoj. Ondřej Ryboň z Agora Central Europe představil projekt O nás s námi, který podporuje zapojení mladých lidí do veřejného dění, a zdůraznil, že aktivity mládeže mohou nabývat různých forem, nejen politických.

V rámci interaktivních workshopů byly účastníkům poskytnuty příležitosti k vzájemné diskusi a networkingu na témata týkající se práce s mládeží. Filip Gábor vedl workshop o vytváření bezpečného prostoru a práci se skupinou, zatímco Veronika Wuycheck představila význam sketchnotingu při motivaci mládeže. Petra Pelcová ze Zvol si info se věnovala dezinformacím a podněcovala účastníky k ověřování informací a kritickému myšlení.

Celodenní událost završila slavnostní večeře a komentované prohlídky Prahou, které poskytly účastníkům další příležitost k networkingovým aktivitám a diskusím. Konference YouthBoost nejen osvětlila význam neformálního vzdělávání mládeže, ale také posílila propojení mezi odborníky a praktiky v oblasti aktivního občanství a inkluze.

Zdroj: DZS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram