Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Karlova univerzita otevřela program Science, inspiruje se Univerzitou v Cambridge

13. 01. 2024 - Aneta Havránková

Univerzita Karlova se v letošním akademickém roce rozhodla k vytvoření nového, inovativního mezioborového studijního programu s názvem Science. Tento program, vyučovaný v angličtině, má za cíl vychovat vědce budoucnosti schopné čelit obrovským a nesmírně zajímavým experimentálním výzvám, které před námi stojí. Profesor Jan Černý, jeden ze zakladatelů programu, zdůrazňuje, že se jedná o reakci na posun současné přírodovědy směrem k multioborovosti a práci s velkými daty.

Název programu není náhodný. Tvůrci se inspirovali anglosaským světem, kde se termín Science používá převážně pro přírodovědné disciplíny. Otevření nového programu předcházelo dlouhodobé přemýšlení a spolupráce dvou zakladatelů, profesora Jana Černého a profesora Petra Nachtigalla, chemika z Přírodovědecké fakulty. Oba chtěli vytvořit studijní program pro mladé lidi s hlubokým zájmem o přírodní vědy v anglickém jazyce, který bude dostupný pro studenty z celého světa.

TřI disciplíny

Program Science propojuje tři klíčové přírodovědné disciplíny - biologii, chemii a fyziku. Jeho mezioborový přístup vytváří pevný základ spojený se znalostí matematiky a informatiky. Během prvních dvou let studia absolvují studenti povinné přednášky ze všech tří disciplín, což jim pomůže se ve třetím ročníku specializovat.

Jedním z klíčových faktorů programu je i jeho přístup k výuce. Nové předměty vyučované v angličtině zdůrazňují mezipředmětová propojení a podporují myšlení mimo zaběhlé oborové struktury. Profesor Jan Černý zdůrazňuje, že cílem je vytvořit absolventy s širokým přírodovědným základem, kteří budou schopni úspěšně čelit budoucím výzkumným výzvám.

S ohledem na velký zájem o program byla kapacita stanovena na 30 studentů, což umožňuje dostatečnou interakci během přednášek a individuální přístup při oborových seminářích. Přestože bylo na začátku nabídnuto místo pro 40 studentů, nakonec bylo vybráno 25 talentovaných jednotlivců.

Přijímací řízení probíhá ústně před komisí složenou z fyzika, chemika a biologa. Kladou se otázky zaměřené na schopnost přemýšlet, kreativitu a motivaci, nikoli na detailní formální znalosti.

Profesor Jan Černý se domnívá, že budoucí vědecký svět bude patřit absolventům tohoto programu. Již nyní vyjadřují kolegové a garantové magisterských studijních programů velký zájem o spolupráci s těmito absolventy. S ohledem na jejich široký přírodovědný základ a schopnost pracovat mezioborově mají na trhu práce zásadní konkurenční výhodu.

Zřejmě dojde k rozšíření portfolia předmětů

Vzhledem k budoucím plánům programu Science se předpokládá rozšíření portfolia specializačních předmětů a zapojení studentů do výzkumu již od prvního semestru. Profesor Jan Černý věří, že studium Science připraví studenty na úspěšnou kariéru vědeckých pracovníků s možností specializace až po bakalářském studiu.

Celkově lze konstatovat, že program Science na Univerzitě Karlově přináší revoluční přístup k vzdělávání v oblasti přírodních věd. Absolventi budou nejen odborně kvalifikovaní, ale také schopni pohybovat se mezi disciplínami a řešit komplexní výzkumné úkoly. Jejich budoucnost se zdá být jasně osvětlena vědeckým světlem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram