Jak budou školy během pandemie koronaviru fungovat, určuje protiepidemický systém PES. 

Podrobný rozpis najdete v přehledné tabulce ministerstev školství a zdravotnictví>>

V pátém stupni PES mohou do školy chodit děti z MŠ a speciálních škol i žáci prvních a druhých tříd základních škol. Výjimku mají další školská zařízení uvedená v tabulce, kterou zveřejnilo ministerstvo školství. 

Celý první stupeň ZŠ pak k prezenční výuce nastupuje od stupně č. 4 PES, přičemž vyšší ročníky základních škol se střídají po týdnech. 

Ve 3. stupni PES se takzvané rotační výuce přidávají střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy.

Prezenční výuka pro téměř všechny typy škol bude platit od 2. stupně PES. Od tohoto stupně se mohou vykonávat také různé zájmové aktivity, jako například výuka plavání nebo zpěvu. 

Naopak na školy v přírodě nebo sportovní kurzy si musejí děti počkat, až bude nejmírnější, tedy 1. stupeň protiepidemického systému.