Cookie Consent by Free Privacy Policy website

I veřejnost se může aktivně podílet na změně vzdělávání. Zapojte se do diskuze ohledně RVP

10. 04. 2024 - Aneta Havránková

V České republice se chystá období velkých změn v oblasti vzdělávání. V srdci těchto proměn leží revize Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro předškolní a základní vzdělávání. RVP by měl představovat mapu toho, co by děti měly ve školách získat, jaké dovednosti a znalosti by měly získat, aby byly dobře vybavené pro své budoucí životy. Národní pedagogický institut předložil k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se revizí zabývaly a umožňuje nyní veřejnosti se do ní zapojit.

Tato změna bude mít dopad nejen na pedagogy a studenty, ale i na celou společnost. Hlavním záměrem revize RVP je poskytnout jasný rámec pro vzdělávání dětí na mateřských, základních a středních školách a připravit je tak na život v dnešním neustále se měnícím světě. Součástí procesu tvorby této klíčové směrnice je sběr zpětné vazby od rodičů, pedagogů a odborné veřejnosti.

První verzi revidovaného RVP pro předškolní a základní vzdělávání vypracoval Národní pedagogický institut (NPI ČR) na základě pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a ve spolupráci se širokým spektrem odborníků, včetně stovky učitelů a učitelek, dalších specialistů ve vzdělávání, zástupců odborných asociací a neziskových organizací. Dalším krokem bude přepracování RVP i pro střední školy.

Samotná revize RVP není revolucí, ale evolucí v rámci modernizace našeho vzdělávacího systému. Díky veřejné konzultaci získáme důležité podněty a názory pedagogů i široké veřejnosti spolu se zjištěním jejich postojů a preferencí k dokumentu revize. Je nutné sesbírat širokou paletu pohledů, protože jsme si vědomi, že jediné správné a jednoznačné odborné stanovisko na úpravu rámcových vzdělávacích programů vlastně neexistuje," nechal se slyšet Mikuláš Bek.

Revizní dokument je výsledkem spolupráce s praktickými učiteli, odbornými asociacemi a neziskovými organizacemi, které se dlouhodobě angažují v transformaci českého školství. Tato spolupráce zahrnuje širokou škálu témat, jako je zapojení rodičů, odstraňování bariér ve vzdělávání, duševní zdraví žáků, klima ve školách a další.

Iniciativa "Měníme osnovy", která běží od října 2023, zapojuje různé oborové asociace, nadace a sdružení, aby komunikovaly klíčová témata revize kurikula veřejnosti. Po zapracování podnětů z veřejné konzultace proběhne schvalovací proces revize v druhé polovině roku 2024. Revize by měla být dobrovolně používána od školního roku 2025/26 a povinně od 2027/28.

Možnost seznámit se s navrhovanou revizí a vyjádřit se k jejímu obsahu vítáme. Změnu kurikula vnímáme jako příležitost k větší podpoře rozvoje kompetencí dětí, které jim pomohou uspět v jejich dospělém životě. O tom, v jakém světě budou žít, víme jen málo. Víme ale, že když jim pomůžeme posílit odolnost, tvořivost a schopnost adaptovat se na změny a spolupracovat s ostatními, budou připravené na výzvy, které je čekají,” řekla ke konzultacím Lenka Felcmanová, předsedkyně organizace Society for All.

NPI ČR poskytne školám komplexní podporu při implementaci revizovaných kurikul. To zahrnuje vytvoření modelových školních vzdělávacích programů, cílenou podporu školním týmům a metodiky pro učitele a žáky. NPI ČR bude pravidelně informovat veřejnost o postupu zavádění revize ve spolupráci s ministerstvem školství.

Využijte této příležitosti a dejte najevo své myšlenky. Webové stránky veřejné konzultace jsou k dispozici od 2. dubna do 31. května 2024, a na nichž můžete vyjádřit své názory, doporučení a podněty. Vaše zapojení a hlas je důležitý, neboť nakonec se jedná o budoucnost našich dětí a formování společnosti, ve které žijeme.

Zdroj: MŠMT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram