Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hodnocení strategie 2030+: Zlepšila se péče ve školkách i vybavení škol

19. 03. 2024 - Šimon Hauser

V posledních letech dochází k pozoruhodnému vývoji v oblasti předškolního vzdělávání v České republice. Nová průběžná monitorovací zpráva hodnotila plnění cílů Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ za období let 2020 až 2023. Zpráva přináší zajímavé závěry o tom, jak se daří zvyšovat kvalitu a dostupnost předškolního vzdělávání, ale také poukazuje na výzvy, kterým čelíme.

Jedním z hlavních úspěchů je snižování počtu dětí ve třídách mateřských škol a zároveň navyšování kapacit školek. Díky tomu se daří zvyšovat kvalitu výuky a poskytovat dětem více individuální pozornosti. Velkým impulsem pro tuto změnu bylo přiblížení se k cíli zvýšení počtu dětí ve věku tří až pěti let docházejících do mateřských škol na více než 90 procent.

Rovněž je pozoruhodné zlepšení vybavení škol technikou. Základní školy nyní disponují moderními nástroji, jako jsou notebooky, tablety a mobilní učebny. Tato investice do technologií přináší ovoce ve formě interaktivních výukových metod a podpory digitální gramotnosti.

Podpora pedagogických pracovníků

Dalším důležitým krokem je posílení podpory pedagogických pracovníků. Zvýšený počet školních psychologů a speciálních pedagogů umožňuje poskytnout dětem s různými potřebami kvalifikovanou podporu a odlehčit vyučujícím. Tento trend ukazuje, že vzdělávací systém reaguje na individuální potřeby dětí a snaží se poskytnout jim nejlepší možnou péči.

I přes tyto úspěchy zůstává stále výzvou nedostupnost předškolního vzdělávání pro děti mladší tří let. Zájem rodičů o školky pro dvouleté děti přetrvává a nedostatek míst pro tuto věkovou skupinu je stále patrný. Jedním z důvodů je obsazení školek věkově staršími dětmi, včetně těch z Ukrajiny. Navzdory existenci dětských skupin v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí mnoho rodičů preferuje mateřské školy pro své dvouleté děti.

Monitorovací zpráva hodnotila vývoj v  prvních třech letech platnosti Strategie 2030+. Jedná se tedy o relativně krátké období na zavedení větších změn a jejich realizaci. Dopad všech plánovaných opatření bude možné komplexněji vyhodnotit až po delším časovém období. Nicméně indikátory jsou stále sledovány v  Monitorovací soustavě a jejich aktuální stav lze najít na www.edu.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram