Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hlavní město a Pražský inovační institut podpoří školy na území metropole v rámci nového Krajského akčního plánu

10. 01. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Na spolupráci pražských škol se vzdělávacími a kulturními centry zamíří z evropských zdrojů více než 11 milionů korun. Na svém dnešním zasedání schválila Rada hl. m. Prahy předložený materiál k záměru projektu „Krajský akční plán III Praha (KAP III)“. Ten cílí zejména na střední školy, neopomene ale ani vzdělávací aktivity od základních škol až po univerzity a zapojí i další partnery, kteří se na vzdělávání podílejí. 

Nový projekt KAP III Praha bude financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na kterém se bude v rámci svého rozpočtu podílet město ve spolupráci s Pražským inovačním institutem. Projekt KAP III potrvá do listopadu roku 2023.

„Stejně jako ty předchozí, i tento projekt je zaměřen na podporu společného plánování a sdílení aktivit průřezově celým segmentem pražského školství ve snaze posunout kvalitu vzdělávání zase o něco výš,“ říká pražský radní pro oblast školství Vít Šimral a dodává: „Důraz je kladen na spolupráci mezi školami, vzdělávacími a kulturními centry a zaměstnavateli, což pomůže v rozvoji gramotnosti a klíčových kompetencí žáků a studentů. Kvůli přetrvávající pandemii koronaviru budou součástí projektu také aktivity, které zajistí lepší podmínky pro vzdělávání na dálku.“ 

Krajský akční plán III Praha navazuje na předchozí akční plány a bude sloužit jako překlenovací projekt pro akční plánování na území hlavního města, které bude v období 2021-2027 uskutečněno v rámci nového Operačního programu Jan Amos Komenský.

„Díky faktu, že Pražský inovační institut úspěšně revidoval KAP II a v současnosti realizuje na něj navazující i KAP II dostává plánování rozvoje vzdělávání i zavádění strategických záměrů do praxe na území hlavního města jednak vnitřní konzistenci a jednak mnohem vyšší míru provázanosti, než tomu bylo v minulosti. V KAP III budeme nadále akcentovat podporu inovací prostřednictvím pedagogického leadershipu a podpory učitelům v jejich rozvoji tam, kde se podaří identifikovat potřeby v úzké spolupráci s pražskými školami,“ doplňuje ředitel Pražského inovačního institutu Bohumil Kartous. 

Cílem projektu KAP III je vytvořit společný plán vzdělávání v Praze pro nadcházející období a provázat několik základních plánů, které budou společně směřovat ke zvyšování kvality vzdělávání v Praze. 

Projekt je primárně určen pro střední školy, ale plány budou zahrnovat propojení vzdělávání již od škol základních přes střední až po univerzity a zapojení mnoha dalších partnerů, kteří se v oblasti vzdělávání angažují. Dílčím cílem projektu rovněž bude přesvědčit všechny aktéry, že společné plánování a sdílení aktivit v území může být prospěšné pro všechny zúčastněné strany a může být důležitým prvním krokem ke zvyšování kvality vzdělávání v Praze,“ dodává manažer projektu KAP III Petr Nečina.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram