Cookie Consent by Free Privacy Policy website

FAMU otevře jedinečný obor. Bude se zabývat filmovou pedagogikou

07. 06. 2023 - Aneta Havránková

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU) přichází s inovativním a ojedinělým vzdělávacím programem, který se v akademickém roce 2023/2024 stane prvním svého druhu v České republice. Program nazvaný Filmová a audiovizuální výchova bude vychovávat kvalifikované pedagogy v oblasti filmu a audiovize, kteří budou schopni vyučovat žáky druhých stupňů základních a středních škol.

Podle koordinátora programu Jiřího Forejta je audiovize dnes všudypřítomná a pro mladou generaci představuje přirozené a klíčové prostředí. Bohužel dosavadní vzdělávací systém nedokázal tento fakt adekvátně reflektovat. Nový vysokoškolský program je proto zásadním krokem v oblasti vzdělávání učitelů a odborníků filmového a audiovizuálního vzdělávání. Tým pracoval na přípravě programu více než pět let a inspirací jim bylo etablování dramatické výchovy na DAMU a JAMU, a pohybové a taneční výchovy na HAMU.

Cílem Filmové a audiovizuální výchovy je připravit specializované vyučující, kteří dokážou spojit formální a neformální vzdělávání, budou mít schopnost realizovat kulturní a umělecké projekty s osvětovým, vzdělávacím a popularizačním charakterem. Zároveň budou poskytovat filmovou a audiovizuální výchovu ve školách a spolupracovat s kulturními institucemi, kiny, festivaly, distribučními společnostmi i filmově-výchovnými organizacemi. Program se také zaměří na vzdělávání učitelů, aby od mladého věku podporovali a rozvíjeli audiovizuální gramotnost žáků, což jim umožní kriticky posuzovat obsahy, s nimiž se denně setkávají.

Přínos oboru spočívá nejen ve zdokonalení filmového oboru, ale také v poskytnutí hlubšího porozumění audiovizuálním formám, jejich vzniku, funkcím a využití. Děkanka FAMU Andrea Slováková zdůrazňuje, že v současné době je klíčové, aby mladí lidé dokázali rozlišovat mezi fikcí a dokumentem, reklamou a faktickým sdělením, zprávami a publicistikou. Je tedy důležité, aby byli schopni orientovat se v množství audiovizuálního obsahu, který je denně bombarduje, a měli znalost vzniku těchto obsahů a dovednost je analyzovat. Díky programu Filmová a audiovizuální výchova budou mladí lidé odolnější vůči dezinformacím.

FAMU spustila přijímací řízení do programu 1. června a přihlášky budou přijímány až do 31. srpna 2023. Do studia se mohou přihlásit filmaři, teoretici filmu a současní studenti magisterských programů zaměřených na audiovizi. Program bude mít formu doplňujícího pedagogického studia v rámci pedagogických věd, které spadá do kategorie celoživotního vzdělávání. Formě se často říká pedagogické minimum. Výuka prvního ročníku programu začne 1. listopadu 2023.

Zdroj: www.protisedi.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram