Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Díky reuse centrům a nábytkovým bankám dostávají nepotřebné věci druhou šanci

30. 12. 2022 - Vincenc Novák

České domácnosti produkují každý rok skutečné hory odpadů. Ne vše ale musí nutně skončit v popelnici či na skládce. Díky principu reuse mohou věci, které na nějakém místě již dosloužily, posloužit někde jinde.

V Česku existuje Reuse federace, jejímž hlavním cílem je snaha o smysluplné snižování množství komunálního odpadu a chuť toto téma rozvíjet a popularizovat. Vizí federace je utvářet svět, který podporuje cirkulaci věcí a snižuje nadměrnou spotřebu nových produktů a následnou produkci odpadů. Své cíle staví na akčních plánech pro 21. století, mezi které patří European Green Deal, Evropský sociální pilíř - EPSP či Cíle udržitelného rozvoje OSN.

Místa, kde se můžete zbavit již nepotřebných věcí, se dělí do dvou kategorií. Jsou to reuse centra a nábytkové banky, které nabízejí kvalitní produkty dostupné pro běžné i nízkopříjmové domácnosti. Jedná se místa, kde se věci nevyhazují, ale uzavírá se v nich jejich koloběh. Tyto organizace v sobě spojují tři benefity pro společnost - environmentální, sociální a ekonomické. Jejich cílem je snižování objemu odpadu a prodlužování životnosti výrobků.

Reuse centra jsou místa, kam může kdokoliv donést již nepotřebné věci, u kterých cítí, že mají ještě potenciál k dalšímu využití. Personál přijaté věci očistí či opraví a následně je nabídne k odprodeji. V těchto centrech si lze nakoupit úplně stejným způsobem, na který jsme zvyklí z běžných obchodů. Cenové hladiny jsou různé, povětšinou však reflektují reálnou hodnotu nabízených věcí. Reuse centra spojují lidí, kteří považují za přirozené věci nevyhazovat a podporují udržitelnost.

Dalším místem, na kterém se lze zbavit již nepotřebných věcí, jsou reuse pointy. Jedná se o vyhrazená místa ve sběrných dvorech, obvykle ve formě velkoobjemového kontejneru, na kterém je možné odložit již nepotřebné věci. Ty díky tomu neskončí na skládce, ale mohou najít další využití. Tyto věci si pak lze za symbolický poplatek či zdarma odnést a opětovně používat. Reuse pointy jsou pomyslným posledním bodem, kde se můžete rozhodnout věci nevyhodit. Více o reuse pointech na území Prahy jsme psali zde.

Nábytkové banky fungují jako sociální služby, které jsou provozovány ve spolupráci s městy či kraji. Díky nim může již nepotřebný nábytek posloužit lidem s nízkými příjmy. Tato služba funguje tak, že zájemci o odložený nábytek, kterými mohou být jednotlivci či rodiny, o něj požádají skrze sociální odbor. Služba bývá využívána kupř. při vybavování startovacích či sociálních bytů.

Na webu Reuse federace se můžete dočíst o tzv. "Chartě reuse center a nábytkových bank", tedy o desateru principů, které s sebou reuse nese. Mezi principy, které obsahuje, patří podpora kultury opravitelnosti věcí, poskytování cenově dostupných produktů pro domácnosti s nízkými příjmy, měnění spotřebitelských návyků, prospěšnost či sdílení know-how. Proces, při kterém se nepotřebným předmětům vrací hodnota, se nazývá upcyklace.

Reuse centra a nábytkové banky také vytvářejí lokální pracovní příležitosti pro lidi, kteří obtížně hledají uplatnění na trhu práce a nabízejí smysluplné zapojení na dobrovolnických pozicích. Federace se také snaží o vytvoření sítě těchto míst v jednotlivých krajích, kde budou mít lokální působnost. Chce přitom respektovat regionální hranice.

Článek vznikl v rámci mediálního partnerství webu Praha školská a konference Cirkulární města a Byznys, kterou pořádal Pražský inovační institut ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram