Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Děti už jsou často apatické a bez zájmu a jejich rodiče vyčerpaní, říká vedoucí Rodičovské linky

19. 04. 2021 - Pražský inovační institut

Rodičovská linka v letošním roce slaví už 20 let svojí existence. Za dobu fungování se důvody, kvůli kterým rodiče volají, chatují nebo posílají e-maily, změnily. Tím hlavním tématem však nadále zůstávají rodinné vztahy. Pandemie koronaviru, která zasáhla v loňském roce většinu českých školáků a jejich rodin, však také přinesla nové problémy. Některé děti začínají být při dlouhotrvající výuce na dálku bez zájmu a odmítají se připojovat k online výuce. Vyčerpaným rodičům se tak pracovníci linky snaží pomoci najít cesty, jak si alespoň trochu od stresu ulevit, říká v rozhovoru pro Prahu školskou Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky.

Co jsou nejčastější témata, která na Rodičovské lince řešíte?

Nejčastějším tématem na Rodičovské lince jsou rodinné vztahy. S klienty řešíme především problémy v rodinné komunikaci či situace týkající se rozvodu, porozvodového uspořádání péče o dítě. Dalším typickým tématem jsou výchovné problémy. Jedná se o běžné i závažné výchovné obtíže dětí, například zvýšenou agresivitu, lhaní, opakované krádeže, zneužívání návykových látek. Setkáváme i s případy mladých dospělých, kteří často nepracují, jsou závislí na počítači a vůči svým rodičům zvyšují svoji agresivitu. Za poslední roky se také výrazně zvýšil počet volání týkajících se psychických obtíží u dětí (například úzkosti a deprese, sebepoškozování, sebevražedné tendence). Mezi specifická témata Rodičovské linky patří i problémy spjaté se školní docházkou. Rodiče mají také potřebu s námi konzultovat partnerské vztahy či sexualitu svých dětí, například zahájení předčasného sexuálního života, sexuální experimentování mezi dětmi. Volající se na nás též obrací s podezřením na týrání, zneužívaní nebo zanedbávání dítěte v rodině nebo ve svém okolí. Velmi často prožívají zoufalství z toho, že se dětem v rodině i mimo ni výrazně ubližuje, a většinou nevědí, jakým způsobem by měli vhodně zasáhnout. Obávají se ohrožení ze strany rodiny, kde je dítěti ubližováno, což je důvod, proč anonymně oznamují své podezření na naši linku.

Jak moc se změnily důvody telefonátů v posledním roce s pandemií koronaviru? Přibylo volajících?

Za rok 2020 jsme zaznamenali nárůst počtu hovorů o 18 procent.  Nárůst byl především u témat rodinných vztahů, psychických obtíží u dětí, školních problémů či ohrožení dětí na internetu. Témata se v době koronavirové krize výrazně nemění. Spíše se mění obsah hovorů, kdy rodiče mají specifičtější dotazy, týkající se například předávání dětí v rámci porozvodového uspořádání péče v dobách karantény, nebo reakce dětí na úmrtí v rodině na koronavirus.

Co jsou nejčastější problémy, které v současné době rodiče řeší?

Kromě již zmíněných témat se setkáváme především s vyčerpanými rodiči, respektive s rodiči na pokraji sil, kteří vnímají, že už někdy nemají sílu být oporou svým dětem. Velmi často s nimi hledáme cesty, jak si ulevit, nabrat sílu či ventilovat své starosti.  Poté se setkáváme s rodiči, jejichž děti mají ojedinělé výbuchy vzteku či záchvaty pláče, což v dnešní náročné době považuji za zdravé odreagování emocí, ale rodiče to může pochopitelně polekat. Avšak kontaktují nás i rodiče, jejichž děti mají vlivem nouzového stavu počínající psychické obtíže, jsou apatické, vše odmítají, přestávají jíst, komunikovat s okolím, mají úzkosti, začínají se sebepoškozovat. Samozřejmě se potkáváme i s tím, že dětem, které průběžně byly v psychologické či psychiatrické péči, se psychické obtíže prohloubily.

Co nejčastěji řeší rodiče školáků?

Nejčastěji se jedná o situace týkající se vztahu učitele k dítěti, například pocit náročnosti ze strany učitele, špatná komunikace, ponižování ze strany učitele a následně strach jít do školy. Dále se jedná o vrstevnické vztahy dětí ve třídě až plně rozvinutou šikanu ve třídě. V neposlední řadě s nám rodiče řeší záškoláctví a zhoršení prospěchu u dětí.

Jak moc časté je téma šikany ve školách, mění se to v poslední době?

Počet hovorů na téma šikana v posledních let stoupal. Avšak za rok 2020 nám počty hovorů klesly téměř o 50 procent. Tento pokles přičítáme především distanční výuce. Na druhou stranu se ale šikana mezi dětmi přesunula do online prostředí v podobě kyberšikany.

Volají vám i rodiče v souvislosti s distanční výukou, kterou třeba děti nezvládají?

Některým dětem distanční výuka vyhovuje, jiným nikoliv. Avšak pozorujeme, že i děti, u kterých byl prospěch a příprava na výuku dobrá, nyní odmítají plnit zadané úkoly či se připojovat na výuku. Jsou často bez zájmu, apatičtí či agresivní. Kvůli tomu vznikají v rodině konfliktní situace. Rodiče s námi pak konzultují svůj výchovný přístup k dětem a přístup ke škole.

S čím se na vás nejčastěji obrací učitelé?

Nejčastěji se na nás obrací učitelé základních a středních škol v případech, kdy pozorují, případně je žáci přímo kontaktují s tím, že mají psychické obtíže, například se sebepoškozují, mají úzkosti nebo myslí na sebevraždu. Dalším častým tématem jsou problémy v rodině, psychické či fyzické týrání či sexuální zneužívání. Pedagogové s námi často v těchto případech potřebují zkonzultovat svůj postup a způsob komunikace s dotyčným žákem.

Dá se nějak obecně poradit dětem, které už dlouho tráví čas u obrazovek a zatím se o jejich návratu nemluví (například deváťáci, středoškoláci), jak se odreagovat od stresu nebo na koho se obrátit, když si nevědí rady?

Situace není jednoduchá zvláště pro tuto věkovou kategorii, která potřebuje pro svoje bezpečí a osobní rozvoj kontakt s vrstevníky. Pokud se děti či dospívající dostanou do situace, se kterou si neví rady, je možné se obrátit na Linku bezpečí. Linka bezpečí 116 111 je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé. Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů. Provozuje také chat a e-mailovou poradnu.


Na Rodičovskou linku je možné se obrátit: každý pracovní den, pondělí až čtvrtek od 9:00-21:00 hod., v pátek od 9:00-17:00 hod.

Telefon: 606 021 021

Chat: https://chat.rodicovskalinka.cz

Emailová poradna: pomoc@rodicovskalinka.cz

Úvodní foto: Pexels.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram