Cookie Consent by Free Privacy Policy website

České školství reformuje výuku sexuální výchovy

16. 12. 2023 - Aneta Havránková

Ministerstvo školství se momentálně ponořilo do ambiciózní reformy výuky, a jedním z klíčových prvků má být začlenění moderní sexuální výchovy do rámcových vzdělávacích programů. Návrh této revize by měl být kompletní v lednu, aby poté prošel fází připomínkového řízení. Plán je jasný – od září 2025 by nové osnovy měly formovat sexuální výchovu na českých školách.

V současnosti se na základních školách probírají témata jako antikoncepce, pohlavní choroby, sexuální násilí, obtěžování či pornografie je menšinově. Nicméně, reforma by měla změnit tuto situaci a zajistit, aby tyto témata byla pokryta na většině škol.

Podle průzkumu agentury NMS z listopadu přijde 89 % dospělým výuka sexuální výchovy na školách nedostatečná, zatímco pouze 17 % považuje současný stav za uspokojivý. Dvě třetiny respondentů si přejí, aby výuka zahrnovala prevenci sexuálního násilí, respekt k druhým a poznávání vlastního těla.

Názor rodičů a výzva pro MŠMT

Ředitel ZŠ profesora Švejcara, Ondřej Lněnička, zdůraznil, že sexuální výchova ve školách není o tom učit děti mít sex, ale spíše o otevřené diskusi a poskytování informací. S ohledem na názory rodičů by uvítal, kdyby Ministerstvo školství stanovilo jasné směrnice pro sexuální výchovu a nabídlo učitelům odpovídající školení.

Nezisková organizace Konsent podporuje tuto myšlenku a již dlouho volá po systémové změně. Jejich ředitelka Johanna Nejedlová zdůrazňuje, že kvalitní sexuální výchova může vést k uvážlivějšímu chování v intimních vztazích a odloženému nástupu sexuální aktivity v dospívání.

Porno jako vzdělávací prostředek?

Stoupající trend sledování pornografie mezi mladými dětmi je dalším důvodem pro zavedení komplexní sexuální výchovy ve školách. Mobilní telefony a počítače poskytují snadný přístup k pornografickému obsahu, což může mít negativní vliv na představy o reálném sexuálním životě.

Průzkum organizace Konsent ukázal, že porno stále častěji slouží jako hlavní zdroj informací o sexu pro mladé lidi. V rámci sexuální výchovy na ZŠ profesora Švejcar se učitelé snaží tuto realitu demystifikovat a upozornit na to, že porno není výukový materiál. Využívají konkrétní příklady a diskutují o stereotypních představách, sexuální identitě, antikoncepci a konsensuálním pohlavním styku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram