Cookie Consent by Free Privacy Policy website

MŠMT podpoří školy s větším zastoupením ukrajinských uprchlíků

08. 07. 2024 - Šimon Hauser

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se rozhodlo poskytnout finanční podporu školám, které čelí výzvám spojeným s integrací ukrajinských uprchlíků. Toto rozhodnutí přichází po ukončení financování pozic ukrajinských asistentů pedagoga, kteří v uplynulých měsících hráli klíčovou roli v usnadňování adaptace těchto žáků do českého školního systému.

Podpora se zaměří na mateřské, základní a střední školy, stejně jako na konzervatoře, které jsou zřizovány obcemi, kraji nebo dobrovolnými svazky obcí. Výjimku tvoří mateřské a základní školy při zdravotnických zařízeních. Aby škola byla způsobilá pro tuto podporu, musí mít minimálně 10 cizinců s dočasnou ochranou, kteří zároveň tvoří alespoň 10 % z celkového počtu žáků školy.

Finanční podpora pro období září až prosinec 2024

Podpora se bude poskytovat pro období od září do prosince 2024 a bude zahrnovat dva hlavní typy výdajů:

  1. Personální Podpora: Finanční prostředky mohou být použity na úhradu platů pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, jejichž úkolem je podpora adaptace a integrace ukrajinských uprchlíků. Toto může zahrnovat dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
  2. Ostatní Neinvestiční Výdaje (ONIV): Školy mohou čerpat prostředky na učebnice, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a jiné výdaje specifikované v § 160, odst. 1 písm. c) a d) školského zákona.

Výše podpory se bude odvíjet od počtu ukrajinských uprchlíků v každé škole. Školy budou mít flexibilitu v rozhodování, jak prostředky rozdělit mezi mzdové náklady a ONIV. Celý přidělený normativ může být použit buď na personální podporu, nebo na ONIV, případně na kombinaci obou.

Postup předání finančních prostředků

Školy, které splňují stanovené podmínky, obdrží oznámení o přidělení finančních prostředků do své datové schránky. Tyto prostředky budou školám přiděleny prostřednictvím krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy nejpozději do 15. října 2024.

Tento krok MŠMT je klíčovým opatřením k zajištění toho, aby školy mohly pokračovat v poskytování kvalitního vzdělání a podpory ukrajinským žákům v nadcházejícím období. Adaptační a integrační proces je zásadní pro úspěšnou integraci těchto dětí do české společnosti a školního systému.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram