Cookie Consent by Free Privacy Policy website

20 let členství v EU: Podpora vzdělávání a výzkumu

02. 05. 2024 - Šimon Hauser

První květen byl připomínkou dvaceti let od vstupu České republiky do Evropské unie. Toto výročí nám také přináší příležitost zhodnotit významné přínosy, které členství v evropském bloku přineslo do oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy, vědy a výzkumu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve své tiskové zprávě uvedlo, že sehrálo klíčovou roli v implementaci evropských fondů a programů zaměřených na modernizaci těchto oblastí.

Od roku 2004, s výjimkou tří let po vstupu do EU, spravuje MŠMT evropské fondy, které přispívají k oživení a modernizaci českého vzdělávacího systému. Podle informací z tiskové zprávy byly díky programům, jako je Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, rozděleny miliardy korun na podporu regionálního školství, vysokých škol a výzkumných institucí.

Evropské fondy

Jedním z klíčových nástrojů byly Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), které představují zásadní nástroj kohezní politiky Evropské unie. Tyto fondy pomáhají vyrovnávat rozdíly mezi jednotlivými státy a regiony v Evropě a umožňují financování projektů v oblasti vzdělávání a výzkumu.

Díky těmto fondům bylo možné podpořit mnoho projektů od malých šablon pro mateřské školy až po významné investice do výzkumné infrastruktury. Například infrastruktura superlaserů ELI Fyzikálního ústavu AV ČR je jedním z výrazných projektů, který byl podpořen ESIF a který je dnes symbolem excelence českého výzkumu.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) byl klíčovým programem zaměřeným na podporu výzkumu a vzdělávání v období mezi lety 2015 a 2022. Díky němu bylo možné financovat projekty zaměřené na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem, zlepšování kvality výuky a podporu vědeckého výzkumu.

Neméně důležitým programem je Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK), který je také v současnosti řízen MŠMT. Tento program podporuje modernizaci vzdělávacích obsahů, zvyšuje atraktivitu učitelské profese a snižuje nerovnosti ve vzdělání. Celková alokace tohoto programu činí přibližně 85 miliard korun, z nichž významná část jde do podpory regionálního školství a vysokoškolského vzdělávání.

Erasmus i úspěšné české předsednictví

Kromě evropských fondů se Česká republika účastní i dalších evropských programů a aktivit, jako je program Erasmus+, který umožňuje studentům a pedagogům výměny a stáže v zahraničí. Díky programu mělo možnost studovat nebo pracovat v zahraničí již přes 411 tisíc českých účastníků.

Nedávné předsednictví České republiky v Radě EU potvrdilo, že Česká republika má svým evropským partnerům co nabídnout a že je silným a důvěryhodným spojencem. Předsednické akce zaměřené na vzdělávání a mládež zanechaly velmi pozitivní stopu a odráží se i s odstupem času pozitivně v evropských kruzích.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek /STAN/ v tiskové zprávě zdůraznil, že evropská spolupráce v oblasti vzdělávání je zásadní pro zvyšování kvality života a rozvoj demokratického státu. Spolupráce s evropskými partnery umožňuje České republice nejen získávat finanční podporu pro vzdělávací projekty, ale také výměnu know-how a osvědčených postupů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram