Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Zahraničních studentů v Česku přibývá

23. 02. 2024 - Aneta Havránková

Dům zahraniční spolupráce (DZS) oslavuje dvacet let své existence v rámci iniciativy Study in Czechia, která se zabývá zahraničními studenty v Česku. V nedávném výzkumu se zaměřili na jejich motivaci k výběru Česka jako studijní destinace a jejich vnímání průběhu studia. Dle většiny z dotázaných zahraničních studentů máme v Česku kvalitní vzdělání i slušnou životní úroveň.

Počet zahraničních studentů v Česku rok od roku roste. Z posledních dat vyplývá, že tvoří 18 % z celkového počtu studentů českých vysokých škol. Tyto statistiky svědčí o rostoucí atraktivitě Česka jako studijní destinace. Zahraniční studenti přicházejí ze širokého spektra zemí, s největším zastoupením ze Slovenska, Ruska a Ukrajiny, ale také z Indie, Turecka či Bangladéše. Více než 60 % zahraničních studentů navíc studuje v češtině.

Hlavním důvodem, proč si cizinci vybírají Česko pro své studium, je kvalita vzdělání. Většina zahraničních studentů považuje svůj studijní program za kvalitní a oceňuje kvalitu učitelů. Dalšími faktory jsou konkrétní studijní programy, kulturní a jazyková blízkost země a kvalita života v Česku. Téměř všichni zahraniční studenti by si Česko jako studijní destinaci vybrali znovu a doporučili by ji svým blízkým.

„Zajímavé je pozorovat i regionální rozdíly motivace studovat na českých vysokých školách. Zatímco pro studenty v Severní Americe je hlavním motivátorem vyváženost kvality studia a nákladů na studium, Střední a Latinská Amerika, západní Evropa a část Blízkého východu oceňuje příležitost studovat v angličtině,“ řekl Michal Uhl, ředitel DZS.

Přestože předpříjezdové procesy jsou obecně považovány za srozumitelné, vízový proces je často vnímán jako problematický. Zahraniční studenti, kteří pocházejí ze zemí mimo EU, často uvádějí administrativní obtíže spojené s tímto procesem. Nicméně, integrace zahraničních studentů do českého prostředí je obecně pozitivní, přestože studenti anglickojazyčných programů mohou mít s integrací více potíží.

Přínos pro školy i ekonomiku

Zahraniční studenti jsou pro české vysoké školy a ekonomiku země velkým přínosem. Přinášejí různorodost a kulturní obohacení a jejich přítomnost pozitivně ovlivňuje ekonomiku. Mnoho z nich také zůstává v Česku i po skončení studia, přispívají k trhu práce a pomáhají formovat pozitivní obraz země v zahraničí. Z výzkumu DZS vyplývá, že 64 % zahraničních studentů u nás pracuje již v průběhu studia a 45 % absolventů si zde po skončení školy hledá zaměstnání. Necelá polovina všech dotázaných by pak v Česku ráda zůstala a prosadila se na trhu práce nebo dále studovala.

Podle ředitele DZS je proces udělení občanství těchto lidí klíčovým prvkem vytváření vzdělaného a integrovaného absolventského základu, který si v Česku vytváří pevné vazby. Ti, kteří se rozhodnou vrátit se do své země, pak přispívají k pozitivní prezentaci Česka v zahraničí a jeho propagaci, což má dlouhodobé ekonomické, kulturní a diplomatické výhody pro Českou republiku. Program Czechia Alumni podporuje udržení těchto vazeb s absolventy, pomáhá přilákat talentované jedince na český pracovní trh a celkově posiluje pověst českého vysokoškolského systému v zahraničí. Tím se Česko stává atraktivní destinací pro zahraniční studenty.

Zdroj: DZS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram