Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Výročí třiceti let programu Aktion

08. 10. 2023 - Aneta Havránková

Dne 6. října 2023 se v rezidenci velvyslankyně Rakouska Bettiny Kirnbauer sešli zástupci Domu zahraniční spolupráce, aby oslavili třicet let programu AKTION ČR-Rakousko a zároveň nahlédli do jeho budoucnosti. Akce se zúčastnilo mnoho významných osobností z českého a rakouského školství.

Program AKTION ČR-Rakousko se zrodil na počátku 90. let s ambicí posílit vědeckou a vzdělávací spolupráci mezi českými a rakouskými vysokoškolskými studenty, akademiky a vědeckými pracovníky. Od té doby se stal symbolickým pro dlouhodobé partnerství obou zemí, a to nejen v oblasti vysokého školství. Během třicetileté existence program AKTION finančně podpořil více než 1300 projektů a přispěl k rozvoji 5000 stipendistů. Díky programu AKTION se mnoho studentů, kteří žádali o stipendia, stalo uznávanými vědci. Mnoho z nich se účastnilo této slavnostní události k oslavě třicetileté spolupráce.

Bettina Kirnbauer, rakouská velvyslankyně v České republice, přivítala hosty a významné osobnosti včetně Christopha Ramosera z rakouského Spolkového ministerstva pro vzdělávání, vědu a výzkum, a Stefana Newerklu, místopředsedy řídícího grémia programu. Velvyslankyně Kirnbauer zdůraznila, že program AKTION přispívá k posilování přátelství a důvěry mezi sousedními zeměmi tím, že umožňuje sdílení vědeckých znalostí a vytváření sítí vědců, kteří mohou přispět k vědeckému pokroku a prosperitě obou zemí.

Ondřej Andrys, státní tajemník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, poděkoval rakouským partnerům za třicet let vynikající spolupráce. Michal Uhl, ředitel národní agentury DZS pak upozornil na jedinečnost programu AKTION, který nejen podporuje studenty, ale také mostí mezeru mezi programy Erasmus+ a Horizon Evropa, čímž přináší výhody doktorandům a vědcům na pomezí výzkumu a vzdělávání.

Během oslavy se neřešila pouze minulost, ale i budoucnost. Nedávno byl totiž podepsán česko-rakouský program spolupráce, který zahrnuje sedmou etapu programu AKTION na období 2024-2028, což umožní prodloužení programu o další tři roky. Tím se otevírají dveře pro spolupráci a další posilování vztahů mezi oběma zeměmi. Velvyslankyně Kirnbauer zdůraznila, že společné výzvy lze lépe řešit společně a že udržování míru a vzájemného porozumění jsou klíčovými prvky této spolupráce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram