Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Vyjádření Univerzity Karlovy k protestům

13. 05. 2024 - Aneta Havránková

Vedení Univerzity Karlovy i vedení příslušných fakult se rozhodl vyjádřily k otázkám týkajícím se bezpečnosti všech členů univerzity, dodržování svobody projevu a respektování práva na svobodné vyjádření názoru. Univerzita intenzivně pracuje na zajištění bezpečnosti v rámci současných globálních konfliktů a zároveň se snaží udržet otevřené a inspirativní akademické prostředí. Jejím cílem je umožnit všem studentům a zaměstnancům bezproblémový pohyb v univerzitních budovách bez jakýchkoli překážek či diskriminace.

Minulý týden došlo k neohlášenému protestu před budovou Fakulty humanitních studií UK. Univerzita Karlova respektuje legální formy protestu v souladu se zákony České republiky, avšak nesouhlasí s aktivitami, které by mohly narušit provádění jejích akademických cílů a vyvolávat obavy o bezpečnost členů komunity. V případě, že by situace vyžadovala, má univerzita připraven plán pro zajištění bezpečnosti. Po tragických událostech na FF UK v prosinci 2023 zavedla zvýšená bezpečnostní opatření v prostorách UK z důvodů ochrany všech zúčastněných.

Univerzita Karlova je podle vedení pevně zakořeněná v hodnotě otevřené komunikace a dialogu mezi všemi členy své akademické komunity, bez ohledu na jejich původ, národnost, vyznání či politické přesvědčení. Instituce je hrdá na to, že má ve svých řadách odborníky působící na světové geopolitické scéně, často pocházející z oblastí, které jsou aktuálně postiženy konflikty, jako je například Ukrajina či Blízký východ.

Tito jednotlivci přinášejí na Univerzitu Karlovu bohatství názorů a perspektiv, které obohacují diskuse a poukazují na složitost daných situací. Také jsou přesvědčeni o své schopnosti spojit se a hledat společné cesty vpřed, a to s pomocí všech zúčastněných. "Společně snižujme napětí, udržujme prostředí v univerzitních a fakultních budovách bezpečné, respektujme jeden druhého, naslouchejme si a vedle toho diskutujme v souladu s akademickými pravidly," žádá univerzita veřejnost, studenty a pedagogy.

Univerzita Karlova vnímá utrpení na Blízkém východě a je smutná z tragického osudu civilistů v této oblasti. Jako akademická instituce si uvědomuje svoji zodpovědnost, ale nemůže se angažovat jako politický aktér v řešení geopolitické situace. Instituce proto doufá, že všechny zapojené strany v konfliktu budou usilovat o nalezení mírového řešení. I když členové akademické obce Univerzity Karlovy mohou mít různé názory na tento konflikt, jejich hlavní povinností je ochránit všechny členy a udržovat prostředí bezpečné pro výuku i vědu.

Zdroj: Univerzita Karlova

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram