Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Vybíráte víceleté gymnázium nebo střední školu a rádi byste do Francie či Německa? Je to více než dosažitelné!

30. 12. 2021 - Aneta Havránková

Již od dvacátých let minulého století Česko spolupracuje s francouzskými lycei Carnot v Dijonu a Alphonse Daudet v Nîmes. Každým rokem má proto několik studentů možnost vydat se do Francie absolvovat zde tři roky středoškolského studia, zakončeného francouzskou maturitní zkouškou. Ke studiu se může přihlásit každý žák 9. třídy nebo 1. ročníku gymnázia, který ovládá francouzský jazyk alespoň na úrovni B1 a jeho průměr není horší než 1,8.

Co k tomu potřebujete? Stačí si na https://dijon-nimes.eu/ stáhnout přihlášku, vyplnit ji, sepsat motivační dopis a doložit své vysvědčení. Přijímací řízení se následně skládá z testu z francouzského jazyka. Kdo postoupí do druhého kola, tak je pozván na ústní pohovor, opět v tomto krásném románském jazyce. Komise nakonec vybere deset žáků, kterým umožní absolvovat toto studium. Poplatek za studium na rok činí od 500 do 675 eur ročně. Z toho se pokrývá ubytování a strava. Zbytek hradí institucionální partneři z české i francouzské strany.

Česko spolupracuje také s gymnáziem v Pirně

Láká vás více Německo? Podobnou tradici jako s Francií máme i s německým gymnáziem Fridricha Schillera v Pirně v Sasku, nedaleko od českých hranic, kde se každý rok otevírá dvojnárodnostní třída, kam chodí 15 českých studentů a patnáct německých. Gymnázium je šestileté a přijímají se na něj žáci z českých šestých tříd. Všichni musí mít předem dostatečnou znalost německého nebo anglického jazyka. Studium, ubytování i stravu hradí Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.

K přihlášce naleznete více informací zde: https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/studium-na-gymnaziu-friedricha-schillera-v-pirne-2. První kolo přijímacího řízení se skládá z testu kognitivních schopností v délce 120 minut a testu osobnostní zralosti. Druhé kolo se skládá z pohovoru s psychologem a ústní zkoušky z cizího jazyka. Od žáků se požaduje výborný prospěch.

V čem lpí výhody studia ve Francii nebo v Německu? V obou zemích máte větší možnost volby předmětů. Dostanete téměř zadarmo šanci žít v cizí zemi v mezinárodním prostředí. Navíc jak ve Francii, tak v Německu končí střední škola dříve než u nás. Francouzská i německá maturita z těchto škol jsou brány jako ekvivalent české a po jejím absolvování můžete bez problémů pokračovat na české vysoké škole.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram